Parametrlərin təyini

Dili seçin

İkinci dərəcəli menyu

Mündəricatı göstər

Kontentə keç

Yehovanın Şahidləri

Azərbaycan

Onlayn Müqəddəs Kitab

MÜQƏDDƏS KİTAB (TÖVRAT, ZƏBUR, İNCİL)

Zəbur 5:1—12

MÜNDƏRİCAT

  • Yehova salehin pənahgahıdır

    • Allah zalıma nifrət edir (4, 5)

    • «Məni haqq yolunda apar» (8)

Dirijora. Davudun məzmuru. Nehilot* üçün. 5  Ey Yehova, eşit sözlərimi,+ Ah-zarıma diqqət ver.   Sənə yalvarıram, ya Padşahım, Allahım, Fəryadıma qulaq as.   Sübh çağı səsimi eşidərsən,+ ey Yehova, Səhər çağı ürəyimi Sənə açaram,+ durub cavab gözləyərəm.   Çünki Sən şərdən xoşlanan Allah deyilsən,+ Sənin yanında pis adama əsla yer yoxdur.+   Dikbaş adamlar hüzurunda dayana bilməz. Zalımlara nifrət edirsən,+   Yalan danışanları məhv edərsən.+ Zorakı, hiyləgər adamdan ikrah edirsən,+ ey Yehova.   Mən isə böyük məhəbbətin sayəsində+ Sənin evinə+ gələrəm, Müqəddəs məbədinə sarı dönüb ehtiramla səcdə qılaram.+   Ey Yehova, məni haqq yolunda apar, Düşmənlərimə görə önümdə yolunu hamar et.+   Onların ağzından düz söz çıxmır, Ürəkləri pislik yuvası, Boğazları açıq qəbirdir, Yağlı dillərini işə salırlar.+ 10  Ey Allahım, onları təqsirkar çıxararsan, Qazdıqları quyuya özləri düşərlər.+ Qoy hədsiz günahlarına görə uzaqlara atılsınlar, Çünki onlar Sənə qarşı qalxıblar. 11  Sənə pənah gətirənlər isə sevinər,+ Hey sevinc sədaları ucaldar. Qanadını onların üzərinə gərərsən, Adını əziz tutanların hədsiz sevinci Sən olarsan. 12  Çünki Sən, saleh adamı mübarək edərsən, ey Yehova, Lütfün onun ətrafında qalxan olar.+

Haşiyələr