Kontentə keç

İkinci dərəcəli menyu

Mündəricatı göstər

Yehovanın Şahidləri

Azərbaycan

Onlayn Müqəddəs Kitab | MÜQƏDDƏS KİTAB (TÖVRAT, ZƏBUR, İNCİL)

Zəbur 22:1—31

MÜNDƏRİCAT

  • Pərişanlıq; sonra alqış

    • «Allahım, niyə məni tərk etdin?» (1)

    • «Libasım üçün püşk atırlar» (18)

    • «Toplantı içində Səni mədh edəcəyəm» (22, 25)

    • Bütün dünya Allaha səcdə qılmalıdır (27)

Dirijora. Davudun məzmuru. «Sübh maralı»* üçün. 22  Allahım, Allahım, niyə məni tərk etdin?+ Niyə fəğanımdan uzaqdasan, eşitmirsən?+ Niyə dadıma yetişmirsən?   Ey Allahım, gecə-gündüz səni səsləyirəm, Sən isə mənə hay vermirsən.+   Sən müqəddəssən,+ İsrailin mədhləri bürüyüb taxtını.   Atalarımız Sənə bel bağladılar,+ Güvəndilər, Sən də onları xilas etdin.+   Səndən imdad dilədilər, qurtuldular, Sənə arxalandılar, peşman olmadılar.+   Mən isə tənə, nifrət hədəfiyəm, Sanki, insan deyiləm, torpaq qurduyam.+   Hər görən məni lağa qoyur,+ Dişlərini ağardır, başını bulayıb+ deyir:   «Özünü Yehovaya tapşırmışdı, qoy onu xilas etsin! Əgər Ona əzizdirsə, qoy onu qurtarsın!»+   Məni anamın bətnindən çıxaran,+ Anamın qucağında mənə dinclik verən Sənsən. 10  Doğulduğum andan Sənin əllərindəyəm, Anamın bətnindən Allahım Sənsən. 11  Məndən uzaqlaşma, çünki bəla yaxındır,+ Səndən başqa yardımçım yoxdur.+ 12  Buğalar ətrafıma toplaşıb,+ Başanın güclü öküzləri məni dövrəyə alıb.+ 13  Nərə çəkən, ovunu parçalayan aslan kimi, Mənə diş qıcayırlar.+ 14  Su kimi yerə tökülmüşəm, Sümüklərim oynaqlardan çıxıb. Ürəyim mum kimi olub,+ Əriyib içimə tökülüb.+ 15  Gücüm saxsı parçası kimi quruyub,+ Dilim damağıma yapışıb,+ Məni torpağa gömürsən.+ 16  Köpək sürüsü kimi məni dövrəyə alıb+ Düşmənlərim üstümə gəlirlər.+ Şir kimi əl-ayağımı dişləyirlər.+ 17  Gözlərini zilləyib mənə baxırlar. Sümüklərimi bir-bir saya bilirəm.+ 18  Paltarımı aralarında bölüşdürürlər, Libasım üçün püşk atırlar.+ 19  Amma Sən, ey Yehova, məndən uzaq durma,+ Qüvvətim Sənsən, imdadıma tez yetiş.+ 20  Canımı qılıncdan, Şirin canımı köpəklərin pəncəsindən qurtar.+ 21  Məni aslan ağzından, vəhşi öküzlərin buynuzundan qurtar;+ Mənə hay ver, məni qurtar. 22  Sənin adını qardaşlarıma bildirəcəyəm,+ Toplantı içində Səni mədh edəcəyəm.+ 23  Siz, ey Yehovadan qorxanlar, Ona alqış edin! Ey Yaqub nəsli, Onu ucaldın!+ Ey İsrail nəsli, Ondan qorxun! 24  O, məzlumun dərdini rədd etmədi,+ sitəmindən iyrənmədi, Ondan üz döndərmədi,+ Fəryadını eşitdi.+ 25  Böyük məclis içində Səni mədh edəcəyəm,+ Səndən qorxanların qarşısında nəzirlərimi yerinə yetirəcəyəm. 26  Həlimlər yeyib doyacaq,+ Yehovanı axtaranlar Onu ucaldacaq.+ Qoy onların ürəyi əbədi döyünsün. 27  Dünyanın ucqarları Yehovanı yada salacaq, Ona tərəf dönəcək. Bütün xalqlar nəsilbənəsil Sənə səcdə qılacaq.+ 28  Çünki Yehovanındır taxt-tac,+ Xalqlara hökmranlıq edən Odur. 29  Dünyanın bütün bəxtəvərləri yeyib-içəcək və səcdə qılacaq, Torpağa gedənlərin hamısı Onun önündə diz çökəcək. Onlar ki canlarını belə, diri saxlaya bilmirlər. 30  Onların övladları Ona qulluq edəcək; Gələcək nəslə Yehova barədə nəql ediləcək. 31  Onlar gəlib Onun ədalətindən söz açacaqlar, Onun işlərini sonrakı nəsillərə bildirəcəklər.

Haşiyələr

Ola bilsin, melodiyanın və ya musiqi üslubunun adıdır.