Kontentə keç

İkinci dərəcəli menyu

Mündəricatı göstər

Yehovanın Şahidləri

Azərbaycan

Onlayn Müqəddəs Kitab | MÜQƏDDƏS KİTAB (TÖVRAT, ZƏBUR, İNCİL)

Zəbur 18:1—50

MÜNDƏRİCAT

  • Qurtuluşa görə Allaha alqış

    • «Yehova yalçın qayamdır» (2)

    • Yehova sadiq adamla sadiqdir (25)

    • Allahın yolu kamildir (30)

    • «Lütfün məni ucaldır» (35)

Dirijora. Yehovanın qulu Davudun məzmuru. Yehova Davudu bütün düşmənlərinin və Talutun əlindən qurtaranda onun Yehovaya oxuduğu nəğmə.+ 18  Səni sevirəm, ey Yehova, qüvvətim Sənsən.+   Yehova yalçın qayam, istehkamımdır, mənim nicatımdır.+ Allahım qayamdır,+ Ona sığınıram, Qalxanım, güclü xilaskarım*, qalamdır.+   Yehova tərifə layiqdir, Onu çağırıram, Düşmənlərimdən qurtularam.+   Ölüm ipləri mənə dolanmışdı,+ Yaramaz adamların basqını* məni dəhşətə salmışdı.+   Məzarın* ipləri mənə sarılmışdı, Çıxmışdı qarşıma ölüm tələləri.+   Bu darlıqda Yehovanı çağırdım, İmdad üçün Allahıma yalvardım. Eşitdi səsimi məbədindən,+ Çatdı qulağına fəryadım.+   Yer üzü silkələndi, yırğalandı,+ Dağların təməli yerindən oynadı, Titrədi Onun qəzəbindən.+   Burun pərələrindən tüstü çıxdı, Ağzından şiddətli alov püskürdü,+ Yanar közlər səpələndi Ondan.   Aşağı enəndə göylər əyildi,+ Qatı zülmət ayaqları altında idi.+ 10  Kərruba minib uçaraq gəldi,+ Mələyin* qanadı üzərində şığıdı aşağı.+ 11  Qaranlığı Özünə örtük etdi,+ Çadır kimi ətrafını bürümüşdü Qara sular, topa buludlar.+ 12  Önündə parlayan şəfəqdən Dolu və köz çıxıb buludları yardı keçdi 13  Yehova göylərdə gurladı,+ Haqq-Taala səsini ucaldanda+ Dolu və yanar közlər töküldü. 14  Oxlarını atıb düşmənləri darmadağın etdi,+ Çaxan şimşəkləri ilə onları çaxnaşmaya saldı.+ 15  Ey Yehova, Sənin məzəmmətindən, burnundan çıxan nəfəsin şiddətindən Suların dibi göründü,+ Yerin təməlləri aşkar oldu.+ 16  O, yüksəklərdən əlini uzadıb məni tutdu, Dərin sulardan məni çəkib çıxartdı.+ 17  Məni qoluzorlu düşmənimdən, Mənimlə ədavət aparanlardan qurtardı,+ onlar məndən güclü idi.+ 18  Dar günümdə onlar qarşımı kəsmişdi,+ Lakin Yehova mənə dayaq oldu. 19  Məni genişliyə çıxartdı, Məni xilas etdi, çünki məndən razı idi.+ 20  Yehova salehliyimə görə mənə mükafat verir,+ Pak olduğumu görüb əvəzini verir.+ 21  Çünki mən Yehovanın yolunu tutmuşam, Allahımı xaincəsinə tərk etməmişəm. 22  Onun bütün hökmləri gözümün önündədir, Qanunlarına hörmətsizlik etmirəm. 23  Onun önündə pak qalacağam,+ Qəbahət işlərdən uzaq gəzəcəyəm.+ 24  Yehova salehliyimin, Önündə günahsız olmağımın əvəzini versin.+ 25  Sadiq adamla sadiqsən,+ Pak adama qarşı paksan.+ 26  Saf adamla saf davranırsan,+ Hiyləgərə qarşı fənd işlədirsən.+ 27  Məzlumları xilas edirsən,+ Məğrurları alçaldırsan.+ 28  Yehova, çırağımı yandıran Sənsən; Allahım gecəmi gündüz edir.+ 29  Sənin köməyinlə quldurların qabağına çıxaram,+ Allahın gücü ilə sədlər aşaram.+ 30  Allahın yolu kamildir,+ Yehovanın sözü safdır,+ Xudavənd Ona sığınanların hamısına sipərdir.+ 31  Məgər Yehovadan başqa Allah var?+ Allahımızdan savayı kim qaya ola bilər?+ 32  Belimi qüvvətlə qurşayan Allahdır,+ O, yolumu kamil edər.+ 33  Ayağımı maral ayağıtək çevik edir, Məni zirvələrdə saxlayır.+ 34  Əlimi döyüşə öyrədir, Qolum mis kamanı gərir. 35  Sən qurtuluş qalxanını mənə verirsən,+ Sağ əlin mənə dayaq olur, Lütfün məni ucaldır.+ 36  Addımlarıma yol açırsan, Ayaqlarım sürüşməz.+ 37  Düşmənlərimi qovub yaxalayacağam, Onları yox etməyincə geri qayıtmayacağam. 38  Onları qıracağam, qalxa bilməyəcəklər,+ Ayağımın altına səriləcəklər. 39  Döyüş üçün belimi qüvvətlə qurşayarsan, Yağı düşmənimi ayağımın altına sərərsən.+ 40  Düşmənlərimi məğlubiyyətə uğradarsan. Mənə nifrət edənləri yox edərəm*.+ 41  İmdad diləsələr də, onları qurtaran yoxdur, Hətta Yehovaya yalvarırlar, lakin O hay vermir. 42  Onları əzib küləyin sovurduğu toz kimi edəcəyəm, Küçədəki palçıq kimi onları tullayacağam. 43  Sən məni elin tənəsindən qurtaracaqsan,+ Xalqlara başçı qoyacaqsan,+ Tanımadığım bir xalq mənə qulluq edəcək.+ 44  Sorağımı eşidib mənə itaət edəcəklər, Yadellilər əsə-əsə önümə gələcək.+ 45  O yadellilərin rəngi-ruhu qaçacaq, Gizləndikləri qalalardan əsə-əsə çıxacaqlar. 46  Şükürlər olsun Qayama,+ var olan Yehovaya, Xilaskarım Allaha eşq olsun!+ 47  Allah qisasımı alır,+ Xalqları mənə tabe edir. 48  O, məni acıqlı düşmənlərimdən qurtarır. Sən məni üstümə gələnlərdən üstün edirsən,+ Məni zalımın əlindən alırsan. 49  Buna görə, ey Yehova, Səni xalqlar arasında ucaldacağam,+ Adını nəğmələrdə tərənnüm edəcəyəm.+ 50  O, möhtəşəm işlərlə padşahını xilas edir,+ Məsh etdiyinə, Davuda və onun nəslinə* Əbədilik məhəbbət göstərir.+

Haşiyələr

Hərfən: xilas buynuzum.
Hərfən: seli.
İbr. şeol. Lüğətə bax.
Yaxud küləyin.
Hərfən: susduraram.
Hərfən: toxumuna.