Kontentə keç

İkinci dərəcəli menyu

Mündəricatı göstər

Yehovanın Şahidləri

Azərbaycan

Onlayn Müqəddəs Kitab | MÜQƏDDƏS KİTAB (TÖVRAT, ZƏBUR, İNCİL)

Zəbur 107:1—43

MÜNDƏRİCAT

 • Heyrətli işlərinə görə Allaha şükür edin

  • Onları doğru yolla aparırdı (7)

  • Susuzları və acları doyururdu (9)

  • Onları zülmətdən azad edirdi (14)

  • Sözü ilə onları sağaldırdı (20)

  • Fəqiri zülmdən qoruyur (41)

(107—150-ci məzmurlar) 107  Yehovaya şükür edin, çünki kəramətlidir,+Məhəbbəti əbədidir.+   Belə desin Yehovanın xilas etdiyi,Düşmən əlindən azad etdiyi kəslər,+   Diyar-diyar yığdığı,+Şərqdən, qərbdən,Şimaldan, cənubdan topladığı kəslər.+   Onlar səhrada, biyabanda dolaşırdılar,Bir şəhərə yol tapmırdılar ki, gedib orada yaşasınlar.   Onlar acırdılar, susayırdılar,Taqətsizlikdən huşlarını itirirdilər.   Dar ayaqda Yehovaya fəryad edirdilər,+O da onları əzab-əziyyətdən qurtarırdı.+   Məskən salmaq üçün bir şəhərə çatanadək+Onları doğru yolla apardı.+   Qoy insanlar Yehovaya şükür etsin+ məhəbbətinə görə,Bəşər oğlu üçün gördüyü heyrətli işlərinə görə.+   Çünki susuzlara su içirdir,Acları nemətlərlə doyurur.+ 10  Bəziləri zülmətin dibində yaşayırdı,Dəmir buxovlardan əziyyət çəkirdi, məhbus idi, 11  Çünki Allahın sözünə qarşı çıxmışdılar,Haqq-Taalanın məsləhətini rədd etmişdilər.+ 12  Odur ki, sıxıntılarla ürəklərini ram etdi.+Yıxılırdılar, onlara kömək edən olmurdu. 13  Dar ayaqda Yehovadan imdad diləyirdilər,Yenə də onları bəladan qurtarırdı. 14  Onları zülmətin dibindən azad edirdi,Buxovlarını qoparıb açırdı.+ 15  Qoy insanlar Yehovaya şükür etsinlər məhəbbətinə görə,+Bəşər oğullarına göstərdiyi heyrətli işlərinə görə. 16  Mis qapıları sındırdı,Dəmir rəzələri qırdı.+ 17  Axmaqlar asilikləri ilə,+Günahları ilə başlarına bəla açırdılar.+ 18  Hər yeməkdən iyrənirdilər,Ölümün qapılarına yaxınlaşırdılar. 19  Dar ayaqda Yehovadan imdad diləyirdilər,Yenə də onları bəladan qurtarırdı. 20  Sözünü göndərirdi, onları sağaldırdı,+Onları düşdükləri quyulardan çıxarırdı. 21  Qoy insanlar Yehovaya şükür etsinlər məhəbbətinə görə,Bəşər oğullarına göstərdiyi heyrətli işlərinə görə. 22  Qoy şükranlarını qurban gətirsinlər,+Onun işlərini sevinc sədaları ilə bəyan etsinlər. 23  Gəmi ilə dənizdə səyahət edənlər,Dəryalarda ticarət edənlər+ 24  Yehovanın işlərini,Əngin sulardakı xariqələrini,+ 25  Sözü ilə tufan qopduğunu,+Dalğaları qabartdığını gördülər. 26  Onlar göylərə qalxır,Dərinliyə enirlər. Bədbəxtlik yaxınlaşanda canları əldən gedir. 27  Sərxoş adam kimi fırlanır, səndələyirlər,Bacarıqları puça çıxır.+ 28  Dar ayaqda Yehovaya fəryad edirlər,+Onları bəladan qurtarır. 29  Qasırğanı ram edir,Dənizin dalğaları yatır.+ 30  Sakitlik çökəndə sevinirlər,Onları istədikləri limana aparır. 31  Qoy insanlar Yehovaya şükür etsinlər məhəbbətinə görə,Bəşər oğullarına göstərdiyi heyrətli işlərinə görə.+ 32  Qoy camaat içində Onu ucaltsınlar,+Ağsaqqallar məclisində tərif etsinlər. 33  O, çayları səhraya,Axar suları quraqlığa,+ 34  Bərəkətli torpağı şoranlığa döndərir,+Oradakı sakinlərin şər əməllərinə görə. 35  Səhralığı gölə çevirir,Quraq yerdə çeşmələr qaynadır.+ 36  Acları orada məskunlaşdırır ki,+Şəhər salıb yaşasınlar.+ 37  Onlar əkin əkir, üzümlüklər salırlar,+Bol məhsul toplayırlar.+ 38  Onlara xeyir-bərəkət verir, çoxalırlar,Mal-qaralarının sayı azalmır.+ 39  Amma sıxıntı, əzab, qəm-qüssə görəndəYenə xalqın sayı azalır, beli bükülür. 40  O, əsilzadələrin üstünə nifrət yağdırır,Onları yolsuz-rizsiz səhrada sərgərdan edir.+ 41  Fəqiri isə zülmdən qoruyur,+Ailəsini böyüdür, sürü kimi çoxaldır. 42  Dürüst adamlar bunu görüb sevinir,+Nadürüstlərsə ağzını yumur.+ 43  Ağıllı kimdirsə, qoy bunları nəzərə alsın,+Yehovanın xeyirxah əməllərinə yaxşı-yaxşı diqqət etsin.+

Haşiyələr