Parametrlərin təyini

Dili seçin

İkinci dərəcəli menyu

Mündəricatı göstər

Kontentə keç

Yehovanın Şahidləri

Azərbaycan

Onlayn Müqəddəs Kitab

MÜQƏDDƏS KİTAB (TÖVRAT, ZƏBUR, İNCİL)

Zəbur 106:1—48

MÜNDƏRİCAT

 • Qədirbilməz İsrail

  • Allahın işlərini tez unutdular (13)

  • Allahın calalını dana surətinə dəyişdilər (19, 20)

  • Allahın vədinə iman gətirmədilər (24)

  • Baala sitayiş etməyə başladılar (28)

  • Uşaqlarını cinlərə qurban gətirdilər (37)

106  Yaha alqış edin! Yehovaya şükür edin, çünki kəramətlidir,+ Məhəbbəti əbədidir.+   Kim Yehovanın möhtəşəm işlərindən danışa bilər? Kim Onun tərifəlayiq işlərini bəyan edə bilər?+   Xoşbəxtdir o kəslər ki, haqq-ədalətə bağlıdır, Hər zaman dürüst davranır.+   Ey Yehova, xalqına lütf göstərəndə məni də yada sal.+ Qeydimə qal, mənə nicat ver ki,   Seçilmişlərinə+ nəsib etdiyin kəramətdən mən də dadım, Xalqınla birgə sevinib-şadlanım, İrsinə qoşulub Səni fəxrlə tərif edim.   Ata-babalarımız kimi, biz də günah etdik,+ Nadürüstlük etdik, pis işlər gördük.+   Ata-babalarımız Misirdə Sənin möhtəşəm işlərinin qədrini bilmədilər, Sənin bol məhəbbətini yaddan çıxartdılar, Sənə qarşı qalxdılar, dənizin, Qırmızı dənizin kənarında.+   Lakin O, Öz adı naminə onları qurtardı ki,+ Qüdrətini əyan etsin.+   O əmr etdi Qırmızı dəniz qurudu, Onları dənizin dibi ilə çöllükdə aparırmış kimi apardı.+ 10  Onları düşmən əlindən, Yağı pəncəsindən çəkib aldı.+ 11  Sular düşmənlərin üstünü örtdü, Biri də sağ qalmadı.+ 12  O zaman Onun vədinə inandılar,+ Ona nəğmə dedilər.+ 13  Amma çox çəkmədi ki, işlərini unutdular;+ Məsləhətini gözləmədilər. 14  Səhrada nəfsə uydular,+ Biyabanda Allahı sınadılar.+ 15  O da istədiklərini onlara verdi Və canlarına qırıb-tökən azar saldı.+ 16  Düşərgənin içində Musaya, Yehovanın müqəddəs bəndəsi Haruna+ paxıllıq etdilər,+ 17  Onda yer aralanıb Datanı uddu, Abiramın başına toplaşanları özünə qərq etdi.+ 18  Bu kütlənin arasına od düşdü, Alov şər adamları məhv etdi.+ 19  Huribdə dana düzəltdilər, Tökmə bütə səcdə etdilər.+ 20  Mənim calalımı Ot yeyən dananın surətinə dəyişdilər.+ 21  Allahı, xilaskarlarını unutdular,+ Misirdə əzəmətli işlər görəni,+ 22  Ham ölkəsində möhtəşəm işlər görəni,+ Qırmızı dənizdə vəhmli işlər görəni+ unutdular. 23  O, az qalmışdı onların məhvinə əmr versin, Amma seçdiyi qulu Musa Ona yalvardı ki, Məhvedici qəzəbini yatırsın.+ 24  Füsunkar torpaqdan ikrah etdilər,+ Onun vədinə iman gətirmədilər.+ 25  Öz çadırlarında hey deyindilər,+ Yehovanın sözünü eşitmədilər.+ 26  O da əlini qaldırıb and içdi ki, Cəsədlərini səhrada yerə sərəcək,+ 27  Nəsillərini xalqlar arasında yıxacaq, Onları diyarbədiyar səpələyəcək.+ 28  Onlar Faur Baalına sitayiş etməyə,+ Ölülərə* gətirilən qurbanları yeməyə başladılar. 29  Əməlləri ilə Onu qəzəbləndirdilər,+ İçlərinə qırğın düşdü.+ 30  Fənhas qalxıb işə qarışanda Qırğın kəsildi.+ 31  Bu, nəsillər boyu, əbədilik Onun üçün salehliyə yazıldı.+ 32  Sonra Məriba sularında Onu hirsləndirdilər, Onların ucbatından Musa zərər çəkdi.+ 33  Onu əsəbiləşdirdilər, O da düşünmədən danışdı.+ 34  Onlar Yehovanın əmrindən çıxdılar,+ Xalqları məhv etmədilər.+ 35  Başqa xalqlarla qaynayıb-qarışdılar,+ Onların adətlərini götürdülər.+ 36  Onların bütlərinə sitayiş etdilər,+ Bu, onlara tələ oldu.+ 37  Oğullarını, qızlarını Cinlərə qurban gətirdilər.+ 38  Məsumların qanını tökürdülər,+ Kənan bütlərinə qurban verərək Öz oğul-qızlarının qanını axıdırdılar.+ Beləcə, ölkə qana bulanıb murdar oldu. 39  Əməlləri ilə özlərini murdarladılar, Xəyanət etdilər*.+ 40  Axırda Yehovanın qəzəbi xalqına qarşı kükrədi, Öz irsinə nifrət etdi. 41  Dəfələrlə onları xalqların öhdəsinə buraxdı ki,+ Onlara nifrət edənlər onlara ağa olsun.+ 42  Düşmənlər onlara zülm etdi, Onların əli altında qaldılar. 43  O, onları dəfələrlə qurtarırdı,+ Lakin onlar asi olub itaət göstərmirdilər,+ Öz təqsirləri ucbatından rəzil olurdular.+ 44  Amma O, acınacaqlı hallarını görürdü,+ Fəryadlarını eşidirdi.+ 45  Onların xatirinə əhdini yada salırdı, Bol məhəbbətinə görə rəhm göstərirdi.+ 46  Onları əsir edənlərin qəlbində Onlara qarşı mərhəmət oyadırdı.+ 47  Ey Allahımız Yehova, bizi xilas et,+ Bizi xalqların arasından topla ki,+ Sənin müqəddəs adına həmd edək, İftixarla Səni ucaldaq.+ 48  İsrailin Allahı Yehovaya Əzəldən əbədiyyətədək alqış olsun!+ Bütün bəşər «amin» desin. Yaha alqış edin!

Haşiyələr

Ola bilsin, ölü insanlar, yaxud cansız allahlar nəzərdə tutulur.
Hərfən: zina etdilər.