Kontentə keç

İkinci dərəcəli menyu

Mündəricatı göstər

Yehovanın Şahidləri

Azərbaycan

Onlayn Müqəddəs Kitab | MÜQƏDDƏS KİTAB (TÖVRAT, ZƏBUR, İNCİL)

Zəbur 103:1—22

MÜNDƏRİCAT

 • Yehovaya alqış et, ey varlığım

  • Allah günahlarımızı bizdən uzaqlaşdırır (12)

  • Allah ata kimi rəhmlidir (13)

  • Allah torpaq olduğumuzu unutmur (14)

  • Yehovanın taxtı və hökmranlığı (19)

  • Mələklər Allahın sözünə əməl edirlər (20)

Davudun məzmuru. 103  Yehovaya alqış et, ey varlığım, Ey vücudum, Onun müqəddəs adına alqış et!   Yehovaya alqış et, ey varlığım, Onun yaxşılıqlarını unutma.+   Odur günahlarını bağışlayan,+ Dərdlərinə şəfa verən,+   Odur sənin həyatını qəbirdən qurtaran,+ Başına məhəbbət, mərhəmət tacı qoyan.+   O, səni ömrün boyu yaxşı nemətlərlə doyurur,+ Sən də qartal kimi təzələnirsən, cavanlaşırsan.+   Yehova bütün məzlumlara Haqq və ədalət göstərir.+   O, yolunu Musaya, İşlərini İsrail oğullarına əyan etdi.+   Yehova mərhəmət, şəfqət sahibidir,+ Səbirlidir, məhəbbəti* boldur.+   Daim nöqsan axtarmaz,+ Əbədiyyən acıqlı qalmaz.+ 10  Bizimlə günahlarımıza görə rəftar etmir,+ Təqsirlərimizə görə payımıza düşən cəzanı vermir.+ 11  Çünki göylər yerdən nə qədər ucadırsa, Məhəbbəti də Ondan qorxanlara o qədər böyükdür.+ 12  Şərq qərbdən nə qədər uzaqdırsa, Günahlarımızı bizdən o qədər uzaqlaşdırdı.+ 13  Ata övladlarına necə rəhm edirsə, Yehova Ondan qorxanlara elə rəhm edir.+ 14  Çünki necə yarandığımızı yaxşı bilir,+ Torpaq olduğumuzu unutmur.+ 15  Fani insanın ömrü ot ömrü kimi qısadır,+ Çəmən gülləri kimi çiçək açar,+ 16  Üstündən yel əsən kimi yox olar, Elə bil, heç vaxt o yerdə bitməyib. 17  Yehovanın məhəbbəti isə əbədiyyən Ondan qorxanlarladır.+ Ədalətini onların nəvələrinə,+ 18  Əhdinə bağlı qalanlara,+ Əmrlərini unutmayıb əməl edənlərə göstərir. 19  Yehova taxtını göylərdə bərqərar edib,+ O, hər şeyin üzərində hökmranlıq edir.+ 20  Yehovaya alqış edin, ey Onun mələkləri,+ ey qüdrətlilər, Ey Onun sözünü eşidib əməl edənlər!+ 21  Yehovaya alqış edin, ey Onun bütün orduları,+ Ey Onun iradəsinə xidmət edənlər!+ 22  Yehovaya alqış et, ey xilqət, Onun hökmranlıq etdiyi hər yerdə! Yehovaya alqış et, ey varlığım!

Haşiyələr