Kontentə keç

İkinci dərəcəli menyu

Mündəricatı göstər

Yehovanın Şahidləri

Azərbaycan

Onlayn Müqəddəs Kitab | MÜQƏDDƏS KİTAB (TÖVRAT, ZƏBUR, İNCİL)

Nəhəmya 3:1—32

MÜNDƏRİCAT

  • Divarların bərpası (1—32)

3  Baş kahin Əlyasib+ və onun kahin qardaşları Qoyun darvazasını+ tikməyə başladı, sonra onu həsr edib+ qapılarını qoydular, Miah qülləsinə+ və Hənanil qülləsinə+ qədər hissəni həsr etdilər.  Onların yanında ərihalılar+, onların da yanında İmri oğlu Zəqqur işləyirdi.  Həsnəə oğulları Balıq darvazasını+ tikdilər, taxta çərçivə+ qoyub, qapılarını, cəftələrini və rəzələrini yerinə taxdılar.  Onların yanında Həqquz oğlu Uryahın oğlu Mərimut+ təmir işləri görürdü. Onun yanında Məşizabil oğlu Bərxiyanın oğlu Məşullam+, onun da yanında Bəənna oğlu Sadıq işləyirdi.  Onun yanında təquhlular+ bərpa işi görürdü. Onların əsilzadələri isə təyin olunmuş nəzarətçilərə tabe olub bu işi görməyi şənlərinə sığışdırmadılar.  Fasih oğlu Yuada və Bəsud oğlu Məşullam Qədim şəhər darvazasını+ bərpa etdilər, taxta çərçivə qoyub, qapılarını, cəftələrini və rəzələrini taxdılar.  Onların yanında gibyonlu+ Məlat və mərunutlu Yadun bərpa işləri görürdü. Onlar çayın*+ o tayındakı bölgənin valisinin tabeliyində olan Gibyon və Mispahdan+ idilər.  Onların yanında zərgərlərdən biri olan Xəray oğlu Üzziil işləyirdi. Onun yanında ətriyyatçı Hənaniyyə bərpa işləri görürdü. Onlar Yerusəlimdə Geniş divara+ qədər yerə daş döşədilər.  Onların yanında Yerusəlim vilayətinin bir yarısının başçısı Xur oğlu Rəfay bərpa işləri görürdü. 10  Onun yanında Harumaf oğlu Yaday öz evinin qarşısında bərpa işi görürdü, onun yanında da Həşbənya oğlu Həttuş işləyirdi. 11  Harim+ oğlu Məlkiyyə və Fəhat-Muab+ oğlu Həşşub divarın digər hissəsini və Soba qülləsini+ bərpa edirdi. 12  Onların yanında Yerusəlim vilayətinin digər yarısının başçısı Luhiş oğlu Səllum qızları ilə birlikdə işləyirdi. 13  Vadi darvazasını+ Hanun və zənahlılar+ təmir etdilər, onu tikib, qapılarını, cəftələrini, rəzələrini taxdılar. Həmçinin Kül darvazasına+ qədər min qulac* uzunluğunda divarları bərpa etdilər. 14  Kül darvazasını isə Beyt-Həkarim+ vilayətinin başçısı Rəhab oğlu Məlkiyyə təmir etdi, onu tikib, qapılarını, cəftələrini, rəzələrini taxdı. 15  Mispah+ vilayətinin başçısı Kölhüz oğlu Səlun Bulaq darvazasını+ təmir etdi. O, darvazanı və damını tikdi, qapılarını, cəftələrini və rəzələrini taxdı. Həmçinin Padşah bağı+ üçün olan Şelah* hovuzunun+ divarlarını Davudun şəhərindən+ enən Pilləkənə+ qədər bərpa etdi. 16  Səlundan sonra Beyt-Sur+ vilayətinin bir yarısının başçısı Əzbuq oğlu Nəhəmya işləyirdi. O, Davud qəbiristanlığının+ qarşısından əvvəllər tikilmiş hovuza+ və İgidlər evinə qədər bərpa işləri görürdü. 17  Ondan sonra lavililərdən Bənni oğlu Rəhum işləyirdi, onun yanında Qəyla+ vilayətinin bir yarısının başçısı Həşbiyyə öz vilayətinin payına düşən hissəni bərpa edirdi. 18  Həşbiyyədən sonra onların qardaşları işləyirdi. Onlara Qəyla vilayətinin bir yarısının başçısı Hənadad oğlu Bəvvay nəzarət edirdi. 19  Onun yanında Mispah başçısı Yeşu+ oğlu İsər işləyirdi. O, İstinad divarındakı+ Cəbbəxanaya çıxan yoxuşun qarşısındakı hissəni bərpa edirdi. 20  Ondan sonra Zəbbay+ oğlu Bərux İstinad divarından baş kahin Əlyasibin+ evinin girişinə qədərki hissəni canla-başla bərpa edirdi. 21  Ondan sonra Həqquz oğlu Uryahın oğlu Mərimut+ Əlyasibin evinin girişindən evin axırına qədərki hissəni bərpa edirdi. 22  Ondan sonra İordan+ bölgəsində* yaşayan kahinlər bərpa işləri görürdülər. 23  Onlardan sonra Binyaminlə Həşşub öz evlərinin önündə bərpa işləri görürdülər. Onlardan sonra Ənaniyyə oğlu Məseyyənin oğlu Əzriya öz evinin yanında bərpa işləri görürdü. 24  Ondan sonra Hənadad oğlu Bənya Əzriyanın evindən İstinad divarına+ və küncə qədərki hissəni bərpa edirdi. 25  Ondan sonra Uzay oğlu Pəlal İstinad divarının və Padşah sarayından+ yüksələn qüllənin önündə bərpa işləri görürdü. (Bu yuxarı qüllə Keşikçi həyətinə+ aid idi.) Pəlaldan sonra Faruş+ oğlu Fəday işləyirdi. 26  Ofeldə+ yaşayan məbəd qulluqçuları+ şərqdəki Su darvazasının+ önünə və divardan bayıra çıxan qülləyə qədərki hissəni bərpa edirdi. 27  Onlardan sonra təquhlular+ divardan bayıra çıxan böyük qüllənin önündən Ofel divarınadək hissəni bərpa edirdilər. 28  Kahinlər At darvazasından+ yuxarıda, hər biri öz evinin qarşısında bərpa işləri görürdü. 29  Onlardan sonra İmmir oğlu Sadıq+ öz evinin önündəki hissəni bərpa edirdi. Ondan sonra Şərq qapısının+ gözətçisi Səkənya oğlu Şəmay bərpa işləri görürdü. 30  Ondan sonra Şələmya oğlu Hənaniyyə və Salafın altıncı oğlu Hanun digər hissəni bərpa edirdi. Ondan sonra Bərxiya oğlu Məşullam+ öz evinin* qarşısında bərpa işləri görürdü. 31  Ondan sonra zərgərlər ittifaqının üzvü Məlkiyyə Nəzarət darvazasının qarşısında yerləşən məbəd qulluqçularının+ və tacirlərin evinə qədər, eləcə də divarın küncündəki üst otağa qədər bərpa işləri görürdü. 32  Küncdəki üst otaqla Qoyun darvazası+ arasındakı hissəni zərgərlərlə tacirlər bərpa edirdilər.

Haşiyələr

Fərat çayı.
Təx. 445 m. 1 qulac 44,5 sm-ə bərabərdir. B14 əlavəsinə bax.
Mənası: kanal. Bu hovuz kanal suyu ilə dolurdu.
Digər variant: qonşu bölgədə.
Yaxud otağının.