Kontentə keç

İkinci dərəcəli menyu

Mündəricatı göstər

Yehovanın Şahidləri

Azərbaycan

Onlayn Müqəddəs Kitab | MÜQƏDDƏS KİTAB (TÖVRAT, ZƏBUR, İNCİL)

Nəhəmya 13:1—31

MÜNDƏRİCAT

  • Nəhəmyanın sonrakı islahatları (1—31)

    • Ondabirlər verilməlidir (10—13)

    • Şənbə gününü murdarlamamalı (15—22)

    • Yadellilərlə nikah mühakimə olunur (23—28)

13  Həmin gün xalqa Musanın kitabı oxundu.+ Kitabda yazılmışdı ki, əmunilər və muabilər+ heç vaxt Allahın icmasına daxil ola bilməzlər.+  Çünki onlar israilliləri su ilə, çörəklə qarşılamamış, əksinə, onlara lənət yağdırmaq üçün Bələmi muzdla tutmuşdular.+ Lakin Allahımız lənəti xeyir-duaya çevirmişdi.+  Xalq Tövratda* yazılan bu sözləri eşidən kimi bütün yadelliləri israillilərdən ayırmağa başladı.+  Bundan qabaq Allahımızın evinin anbar otaqlarına*+ Tubiyyənin+ qohumu kahin Əlyasib+ nəzarət edirdi.  O, böyük bir anbar otağını Tubiyyənin ixtiyarına vermişdi. Əvvəllər orada taxıl təqdiməsi, kündür, əşyalar, eləcə də lavililər, məzmur oxuyanlar və darvaza keşikçiləri üçün ayrılan taxılın, təzə şərabın, yağın+ onda biri, həmçinin kahinlər üçün verilən bəxşişlər saxlanılırdı.+  Bu hadisələr baş verəndə mən Yerusəlimdə deyildim, çünki Babil hökmdarı Artakserksin+ hakimiyyətinin otuz ikinci ilində+ hökmdarın yanına getmişdim. Bir müddət sonra geri qayıtmaq üçün ondan izin istədim.  Sonra Yerusəlimə qayıtdım və Əlyasibin+ gördüyü pis əməldən xəbər tutdum. O, Allahın evinin həyətində Tubiyyəyə+ anbar otağı vermişdi.  Bu, mənim heç xoşuma gəlmədi. Buna görə də Tubiyyənin bütün əşyalarını otaqdan bayıra tulladım.  Sonra tapşırdım ki, anbar otaqlarını təmizləsinlər. Allahın evinin əşyalarını, taxıl təqdiməsini və kündürü yenidən ora qoydum.+ 10  Həmçinin öyrəndim ki, lavililərin payları+ verilmədiyinə görə+ xidmət edən lavililər və məzmur oxuyanlar çıxıb öz torpaqlarına gediblər.+ 11  Mən məmurları+ tənbeh edib dedim: «Nə üçün Allahın evi diqqətsiz qalıb?»+ Sonra lavililəri topladım və onları yenidən öz işlərinin başına qoydum. 12  Bütün Yəhuda xalqı da taxılın, təzə şərabın və yağın onda birini+ anbar otaqlarına gətirdi.+ 13  Sonra mən anbar otaqlarının nəzarətini kahin Şələmyaya, mirzə Sadığa, lavili Fədaya həvalə etdim və Mətənyah oğlu Zəqqurun oğlu Hənanı onlara köməkçi qoydum. Çünki bu adamlar etibarlı adamlar kimi tanınırdı. Onların vəzifəsi qardaşlarına pay bölüşdürmək idi. 14  Ey Allahım, məni yadından çıxartma.+ Sənin evin üçün, evindəki xidmətlərin icrası üçün sədaqətlə çalışdığımı xatirindən silmə.+ 15  O vaxtlar gördüm ki, Yəhudada xalq şənbə günü üzümsıxanda üzüm tapdalayır,+ ulaqlara taxıl, şərab, üzüm, əncir və digər mallar yükləyib Yerusəlimə gətirir.+ Mən onlara xəbərdarlıq etdim ki, bir də həmin gün heç nə satmasınlar*. 16  Yerusəlimdə yaşayan surlular balıq və cürbəcür mallar gətirib şənbə günü şəhərdə yəhudalılara satırdılar.+ 17  Onda mən Yəhuda əsilzadələrini tənbeh edib dedim: «Bu nə işdir tutursunuz? Niyə şənbə gününü murdarlayırsınız? 18  Məgər Allahımızın bütün bu bəlaları bizim və bu şəhərin başına gətirməsinə səbəb ata-babalarınızın elə bu əməlləri olmayıb? İndi siz şənbə gününü murdarlayaraq Allahın İsrailə qarşı qəzəbini daha da alovlandırırsınız».+ 19  Hələ şənbə başlamamış, Yerusəlimin darvazaları üzərinə kölgə düşərkən mən darvazaları bağlatdırdım və şənbə qurtarana qədər açmamağı əmr etdim. Bir neçə nökərimi darvazaların ağzına qoydum ki, şənbə günü şəhərə heç bir yük gətirilməsin. 20  Buna görə də tacirlər və cürbəcür mallar gətirib satanlar bir-iki dəfə Yerusəlimdən kənarda gecələməli oldular. 21  Onda mən onlara xəbərdarlıq edib dedim: «Niyə bütün gecəni divarın önündə keçirirsiniz? Bir də belə etsəniz, sizi qovacağam!» O vaxtdan onlar daha şənbə günü gəlmədilər. 22  Mən lavililərə tapşırdım ki, şənbə gününü müqəddəs tutmaq+ üçün həmişə özlərini paklasınlar və gəlib darvazalarda keşik çəksinlər. Ey Allahım, buna görə də məni yaxşılıqla xatırla, böyük məhəbbətinə görə mənə rəhm et.+ 23  Həmçinin o günlərdə aşdodlulardan+, əmunilərdən və muabilərdən+ arvad alan yəhudiləri gördüm.+ 24  Onların uşaqlarının yarısı Aşdod dilində və başqa xalqların dilində danışırdı. Heç biri yəhudi dilini bilmirdi. 25  Mən onları tənbeh edib lənətlədim, bir neçə kişini döyüb+ saçını yoldum. Onları Allaha and içdirib dedim: «Nə onların oğullarına qız verin, nə də özünüzə və oğullarınıza onlardan qız alın.+ 26  Məgər İsrail padşahı Süleyman da bunlara görə günaha batmamışdı? Xalqlar içində onuntək padşah yox idi.+ O, Allahın sevimli bəndəsi idi.+ Allah onu bütün İsrail üzərində padşah qoymuşdu. Yadelli arvadlar hətta onu da günaha batırdılar.+ 27  Siz də yadelli arvadlar alaraq Allaha xəyanət etdiniz. Bu cür mənfur hərəkətə, belə bir biabırçılığa necə yol verdiniz?»+ 28  Baş kahin Əlyasibin+ oğlu Yuadanın+ oğullarından biri hurunlu Sanbalatın+ kürəkəni idi. Buna görə mən onu qovdum. 29  Ey Allahım, onları yadda saxla, onlar kahinliyi, kahinlərlə və lavililərlə bağlanan əhdi+ murdarlayıblar. 30  Mən onları bütün yadellilərin təsirindən təmizlədim, kahinlərlə lavililərin hər birini öz işinə qoydum.+ 31  Onlara təyin olunmuş vaxtda odun+ və məhsulun nübarını gətirməyi tapşırdım. Ey Allahım, məni yaxşılıqla xatırla.+

Haşiyələr

Yaxud yemək otaqlarına.
Digər variant: mən həmin gün onlara xəbərdarlıq etdim ki, heç nə satmasınlar.