Kontentə keç

İkinci dərəcəli menyu

Mündəricatı göstər

Yehovanın Şahidləri

Azərbaycan

Onlayn Müqəddəs Kitab | MÜQƏDDƏS KİTAB (TÖVRAT, ZƏBUR, İNCİL)

Məsəllər 20:1—30

MÜNDƏRİCAT

  • Şərab insanı gülünc edir (1)

  • Tənbəl qışda şum şumlamaz (4)

  • Ürəyin düşüncələri dərin sulardır (5)

  • Tez-tələsik nəzir demə (25)

  • Cavanın şərəfi onun gücüdür (29)

20  Şərab insanı gülünc edər,+ içki qalmaqal yaradar,+ Onların ucbatından yolunu azan ağılsızdır.+   Padşahın zəhmi şir nərəsinə bənzər,+ Onu qəzəbləndirən canına qəsd edir.+   Münaqişədən çəkinmək başucalığıdır,+ Axmaqlar münaqişəyə girişər.+   Tənbəl qış düşdü deyə, şum şumlamaz, Biçin zamanı da heç nə tapmayıb dilənər*.+   Ürəyin düşüncələri dərin sulara bənzər, Bəsirətli adam onları çəkib çıxarar.   Çoxları yaxşılıqdan dəm vurar, Ancaq etibarlı insanı kim tapa bilər?   Saleh kamilliklə ömür sürər,+ Ondan sonra gələn övladları da xoşbəxt olar.+   Padşah divan taxtına oturanda+ Gözləri pisliyi xəlbirləyib üzə çıxarar.+   Kim deyə bilər: «Ürəyimi təmizləmişəm,+ Günahımı yumuşam»?+ 10  Əyri tərəzi və haram çəki. Hər ikisi Yehovada ikrah yaradır.+ 11  Hətta uşaq da əməllərindən tanınır, Oturuşu-duruşu təmizmi, dürüstmü bəlli olur.+ 12  Eşidən qulaq, görən göz. Hər ikisini Yehova yaradıb.+ 13  Yatağan olma, yoxsullaşarsan,+ Oyaq qal, onda çörək taparsan.+ 14  Müştəri «pisdir, pisdir» deyər, Amma alıb gedəndən sonra öyünər.+ 15  Qızıl qızıldır, mərcanlar da öz yerində, Amma ağılla danışan dil cavahirdir.+ 16  Yad üçün zamin duranın libasını al,+ Yadelli qadından ötrü zamin durarsa, ondan girov al.+ 17  Fırıldaqla qazanılan çörək şirin gələr, Amma sonra ağzı çınqılla doldurar.+ 18  Məsləhətli iş uğurlu olar;+ Davanı ağıllı məsləhətlə apar.+ 19  Böhtançı sirləri açıb yayar.+ Qeybətçilərlə oturub-durma. 20  Ata-anasına lənət edənin Qaranlıq düşəndə çırağı sönər.+ 21  Tamahla yiyələnmiş mirasın Sonda xeyir-bərəkəti olmaz.+ 22  Demə: «Pisliyin heyfini çıxacağam»,+ Ümidini Yehovaya bağla,+ O, səni qurtarar.+ 23  Yehova haram çəkidən ikrah edir, Əyri tərəzi əsla yaxşı deyil. 24  İnsanın addımlarını yönəldən Yehovadır,+ İnsan öz yolunu necə anlaya bilər? 25  Tez-tələsik: «Müqəddəsdir» deyib,+ Sonradan dediyi nəziri fikirləşən özünü tələyə salır.+ 26  Müdrik padşah xəlbirləyib şər adamları üzə çıxarar.+ Onların üstü ilə vəl sürdürər.+ 27  İnsanın nəfəsi Yehovanın çırağıdır, İnsan varlığının dərinliklərini araşdırır. 28  Lütf və doğruluq padşahı hifz edər,+ Taxtı lütfkarlıqla bərqərar olar.+ 29  Cavanın şərəfi onun gücüdürsə,+ Ahılın şanı ağ saçlarıdır.+ 30  Qançır və yara şərdən təmizləyər,+ Kötək batini saf edər.

Haşiyələr

Digər variant: Biçin vaxtı heç tapmaz.