Kontentə keç

İkinci dərəcəli menyu

Mündəricatı göstər

Yehovanın Şahidləri

Azərbaycan

Onlayn Müqəddəs Kitab | MÜQƏDDƏS KİTAB (TÖVRAT, ZƏBUR, İNCİL)

Məsəllər 10:1—32

MÜNDƏRİCAT

  • Ağıllı oğul atasını sevindirər (1)

  • Çalışqan əllər sərvət gətirər (4)

  • Söz çoxluğunun xətası (19)

  • Yehovanın bərəkəti sərvət gətirir (22)

  • Yehovadan qorxmaq ömrü uzadar (27)

10  Süleymanın məsəlləri.+ Ağıllı oğul atasını sevindirər,+Axmaq oğul isə anasına dərd olar.   Haram yolla yığılan xəzinə xeyir gətirməz,Salehlik isə ölümdən qurtarar.+   Yehova salehi ac qoymaz,+Amma pislərin arzusunu gözündə qoyar.   Tənbəl əllər sahibini yoxsulluğa salar,+Çalışqan əllərsə sərvət gətirər.+   Ağıllı oğul yayda məhsul yığar,Biçin vaxtı yatan oğulsa rüsvayçıdır.+   Saleh adam camaatın rəğbətini qazanar,+Şər adamın dili qəddarlığı ört-basdır edər.   Saleh alqışla xatırlanar,+Şər adamınsa adı it-bat olar.+   Müdrik ürək sahibi nəsihəti qəbul edər,+Səfeh-səfeh danışan ayaqlar altda qalar.+   Kamillik yolu ilə yeriyən dinc yaşayar,+Əyri yolları tutan ifşa olar.+ 10  Hiylə ilə göz vuran əzab gətirər,+Səfeh-səfeh danışan ayaqlar altda qalar.+ 11  Salehin dili həyat çeşməsidir,+Şər adamın dili qəddarlığı ört-basdır edər.+ 12  Nifrət nifaq salar,Amma məhəbbət bütün günahları örtər.+ 13  Bəsirətli adamın dilindən hikmət tökülər,+Amma qanmazın kürəyi kötək yeyər.+ 14  Ağıllı adam biliyi qoruyub saxlar,+Amma səfehin dili ölüm axtarar.+ 15  Varlı adamın sərvəti onun üçün qalalı şəhərdir, Yoxsulluq kasıbı yıxar.+ 16  Salehin əməlləri həyata aparar,Şər adamınsa qazancı günaha aparar.+ 17  Tərbiyəyə bağlanan həyata yol açar*,Tənbehə məhəl qoymayan başqalarını yoldan çıxarar. 18  Kinini gizlədən yalan danışar,+İftiralar yayan ağılsızdır. 19  Söz çox olan yerdə xəta əskik olmaz,+Dilini saxlayan isə ağıllı iş görür.+ 20  Saleh adamın dili saf gümüşdür,+Şər adamın ürəyi isə heç nəyə dəyməz. 21  Saleh adamın dili çoxlarını bəsləyər,+Axmağı ağılsızlığı məhv edər.+ 22  Yehovanın verdiyi bərəkətdir insana sərvət gətirən.+O, bu bərəkətə kədər qatmaz. 23  Axmaq adam üçün abırsızlıq əyləncədir,Bəsirətli adama isə hikmət xasdır.+ 24  Şər adamın qorxduğu şey başına gələr,Saleh adam isə muradına yetişər.+ 25  Tufan gəlib keçəndə şər adam yox olar,+Saleh adam isə əbədi duran bünövrəyə bənzər.+ 26  Dişlər üçün sirkə, gözlər üçün tüstü necədirsə,Tənbəl də ona iş buyuran üçün elədir. 27  Yehovadan qorxmaq ömrü uzadar,+Amma şər adamların ömrü qısalar.+ 28  Salehlərin ümidi sevinc gətirər,+Amma şər adamların ümidi puça çıxar.+ 29  Yehovanın yolu kamillər üçün qaladır,+Bədəməl üçünsə məhvdir.+ 30  Salehi heç nə yıxmaz,+Amma şər adamlar yer üzündə qalmaz.+ 31  Salehin dilindən hikmət süzülər,Əyri dil isə kəsilər. 32  Salehin dili nəyin xoş olduğunu bilir,Amma şər adamın dilindən fitnə tökülür.

Haşiyələr

Digər variant: həyata aparan yoldadır.