Kontentə keç

İkinci dərəcəli menyu

Mündəricatı göstər

Yehovanın Şahidləri

Azərbaycan

Onlayn Müqəddəs Kitab | MÜQƏDDƏS KİTAB (TÖVRAT, ZƏBUR, İNCİL)

2 İşmuil 20:1—26

MÜNDƏRİCAT

  • Səbanın qiyamı; Yuab Amassanı öldürür (1—13)

  • Səbanın başı kəsilir (14—22)

  • Davud xalqa rəhbərlik edir (23—26)

20  Orada binyaminli Bixrinin oğlu, Səba adında bir mərdimazar var idi.+ O, şeypur çalıb+ dedi: «Bizim Davudda payımız, Yəssə oğlunda irsimiz yoxdur.+ Ey İsrail, haydı, hər kəs öz allahlarına* qayıtsın!»+  Onda bütün israillilər Davudu atıb Bixri oğlu Səbanın dalınca getdilər.+ Yəhudalılar isə İordandan Yerusəlimə qədər padşahlarından ayrılmadılar.+  Davud Yerusəlimdəki sarayına+ gələndə evə baxmaq üçün qoyduğu on cariyəsini+ başqa bir evdə nəzarət altında saxladı. Davud onların yemək-içməyini verirdi, lakin onlarla yaxınlıq etmirdi.+ Onlar ərləri ola-ola ömürlərinin axırına qədər dul kimi yaşadılar.  Padşah Amassaya+ dedi: «Üç gün ərzində bütün yəhudalıları yanıma topla, özün də burada ol».  Amassa yəhudalıları toplamağa getdi, amma təyin olunan vaxtda gəlib çıxmadı.  Davud Abşaya+ dedi: «Bixri oğlu Səba+ bizə Absalamdan beşbetər xətər yetirə bilər.+ Ağanın adamlarını götür, onun izinə düş. Qoy o, qala-şəhərlər tapıb əlimizdən qurtulmasın».  Yuabın+ adamları, kəritilər, fələslilər+ və bütün igidlər onunla getdilər və Bixri oğlu Səbanı təqib etmək üçün Yerusəlimdən çıxdılar.  Onlar Gibyonda+ böyük daşın yanına çatanda Amassa+ onların qarşısına çıxdı. Yuab döyüş paltarı geymiş, qılıncı qınına taxıb belinə bağlamışdı. O, irəli addım atanda qılıncı qınından çıxıb yerə düşdü.  Yuab Amassaya dedi: «Necəsən, qardaşım?» Sonra Yuab sağ əlilə Amassanın saqqalından yapışdı, guya onu öpmək istəyirdi. 10  Amassa Yuabın əlindəki qılınca fikir vermədi. Yuab qılıncı Amassanın qarnına soxub+ bağırsaqlarını yerə tökdü. İkinci dəfə vurmağa ehtiyac olmadı, bir zərbə ilə onu öldürdü. Sonra Yuabla qardaşı Abşay Bixri oğlu Səbanın dalınca düşdü. 11  Yuabın adamlarından biri cəsədin yanında durub deyirdi: «Kim Yuabın tərəfindədir, kim Davuda sadiqdir, Yuabın dalınca gəlsin!» 12  Amassa isə yolun ortasında qan içində sərilib qalmışdı. Yuabın adamı hamının gəlib orada dayandığını görəndə Amassanın cəsədini sürüyüb çölə apardı və üstünə paltar atdı. Çünki hər kəs onun yanında dayanırdı. 13  Cəsədi yoldan çəkəndən sonra hamı Yuabla birlikdə Bixri oğlu Səbanı+ təqib etməyə getdi. 14  Səba İsrailin bütün qəbilələrindən keçib Beyt-Məkahdakı Abilə+ gəldi. Bixrilər bir yerə yığışıb onun ardınca getdilər. 15  Yuabla adamları gəlib Beyt-Məkahdakı Abili mühasirəyə aldılar və mühasirə bəndi ilə dövrələnmiş şəhərə qarşı mühasirə qurğusu qurdular. Yuab adamları ilə şəhər divarını uçurmaq üçün divarın altını qazırdı. 16  Bir ağıllı qadın şəhər divarının üstündən qışqırıb dedi: «Qulaq asın, qulaq asın! Yuaba deyin bura gəlsin, ona deyiləsi sözüm var». 17  Yuab ona yaxınlaşdı. Qadın ondan soruşdu: «Yuab sənsən?» O: «Mənəm», — deyə cavab verdi. Qadın dedi: «Qarabaşının sözünü dinlə». O: «Eşidirəm», — dedi. 18  Qadın sözünə davam etdi: «Qədimdə belə deyirdilər: “Abildə soruşun, iş həll olunsun”. 19  Mən İsrailin sülhpərvər, sadiq adamlarının adından danışıram. Sən İsrailin ana şəhərini dağıtmaq istəyirsən. Axı nə üçün Yehovanın irsini məhv etmək istəyirsən?»+ 20  Yuab ona cavab verdi: «Şəhəri dağıtmaq, məhv etmək heç ağlımdan da keçməyib. 21  Məqsədim bu deyil. Əfraim dağlıq bölgəsindən+ Bixri oğlu Səba+ Davud padşaha qarşı qiyam qaldırıb. Təkcə onu mənə verin, şəhərdən çəkilim gedim». Qadın Yuaba dedi: «Onun başı divardan sənə atılacaq». 22  Qadın şəhər əhlinin yanına getdi. Onlar Bixri oğlu Səbanın başını kəsib Yuaba atdılar. Yuab şeypur çaldı, döyüşçülər şəhərin mühasirəsini götürdülər, hərə öz evinə getdi.+ Yuab isə Yerusəlimə, padşahın yanına qayıtdı. 23  Yuab bütün İsrail ordusunun başçısı idi.+ Yəhyaday+ oğlu Bənayi+ kəritilərin və fələslilərin başçısı idi.+ 24  Əduram+ əmək mükəlləfiyyətlilərin üzərində idi, Əxilud oğlu Yəhuşafat+ isə salnaməçi idi. 25  Şəvah katib, Sadıqla+ Əbyatar+ kahin idilər. 26  Yairli İrah Davudun baş vəziri idi.

Haşiyələr

Digər variant: çadırlarına.