Kontentə keç

İkinci dərəcəli menyu

Mündəricatı göstər

Yehovanın Şahidləri

Azərbaycan

Onlayn Müqəddəs Kitab | MÜQƏDDƏS KİTAB (TÖVRAT, ZƏBUR, İNCİL)

1 İşmuil 22:1—23

MÜNDƏRİCAT

  • Davud Ədullamda; Mispihdə (1—5)

  • Talut Nub kahinlərini öldürtdürür (6—19)

  • Əbyatar canını qurtarır (20—23)

22  Davud oradan gedib+ Ədullam mağarasında+ gizləndi. Qardaşları, atasının bütün külfəti bunu eşidəndə durub onun yanına gəldilər.  Darda olanlar, borclular, dərdlilər onun ətrafına toplaşdılar. Davud onların başçısı oldu. Onun başına dörd yüz nəfərə qədər adam yığıldı.  Davud oradan Muab Mispihinə gedib Muab+ padşahına dedi: «Xahiş edirəm, Allahın mənim üçün nə edəcəyini bilənəcən qoy atam, anam sənin yanında qalsın».  O, ata-anasını Muab padşahının yanında qoydu. Davud istehkamda yaşadığı müddətdə onlar onunla qaldılar.+  Bir müddət sonra Cad+ peyğəmbər Davuda dedi: «Daha qalada qalma. Yəhuda torpağına get».+ Davud oradan çıxıb Harət meşəsinə getdi.  Taluta xəbər çatdı ki, Davudla adamları tapılıb. Talut həmin vaxt Gibahda,+ təpədəki yulğun ağacının altında əlində nizə oturmuşdu. Əyan-əşrəfi də ətrafında idi.  Talut əyanlarına dedi: «Qulaq asın, ey binyaminlilər. Elə bilirsiniz, Yəssənin oğlu+ sizə torpaqlar, bağlar verəcək? Yoxsa sizi minbaşı, yüzbaşı qoyacaq?+  Hamınız mənə qarşı birləşmisiniz. Oğlum Yəssənin oğlu ilə əhd-peyman bağlayanda+ bir nəfər də bunu mənə deməyib. Heç birinizin mənə yazığı gəlmir. Heç kim mənə bildirməyib ki, oğlum qulumu əleyhimə qaldırır, mənə qarşı fitnə qurmağa ona kömək edir. Bu da axırı, indi o, məni təqib edir».  Onda Talutun xidmətçilərinin başında duran ədumi Duəq+ dedi:+ «Mən Yəssənin oğlunu Nubda gördüm, Əxitub oğlu Əximəlikin+ yanına gəlmişdi. 10  Əximəlik onun üçün Yehovaya müraciət etdi, ona həm azuqə, həm də filiştli Calutun qılıncını verdi».+ 11  Padşah dərhal adam göndərib Əxitubun oğlu kahin Əximəliki, atasının evindəki bütün kahinləri, Nubda yaşayan kahinləri çağırtdırdı. Onların hamısı padşahın hüzuruna gəldilər. 12  Talut dedi: «Ey Əxitubun oğlu!» O: «Bəli, hökmdar!» — deyə cavab verdi. 13  Talut sözünə davam etdi: «Nə hədlə Yəssənin oğlu ilə birləşib mənə qarşı sui-qəsd hazırlayırsınız? Ona çörək, qılınc vermisən, onun üçün Allaha müraciət etmisən. O, mənə qarşı çıxıb fitnə qurur, məni təqib edir». 14  Onda Əximəlik padşaha cavab verdi: «Əyanlarının içində Davud kimi etibarlısı varmı?+ O, padşahın kürəkənidir,+ baş mühafizidir, evində sayılıb-seçilən adamdır.+ 15  Məgər birinci dəfə idi ki, ondan ötrü Allaha müraciət edirdim?+ Dünyasında ola bilməz ki, mən sənə sui-qəsd qurum! Qoy padşah mən qulunu, atamın evini yamanlamasın. Qulunun bu işdən qətiyyən xəbəri yoxdur».+ 16  Padşah dedi: «Əximəlik, sən öləcəksən!+ Sən də, atanın evi də ölməlidir!»+ 17  Padşah ətrafındakı mühafizəçilərə dedi: «Yehovanın kahinlərini öldürün. Onlar Davudun tərəfinə keçiblər! Davudun qaçaq olduğunu bilə-bilə mənə xəbər verməyiblər». Amma padşahın xidmətçiləri Yehovanın kahinlərinə əl qaldırmaq istəmədilər. 18  Onda padşah Duəqə+ dedi: «Dur, kahinləri öldür!» Ədumi+ Duəq kahinləri öldürdü. O, həmin gün kətan döşlük taxan səksən beş adamı qətlə yetirdi.+ 19  O həmçinin kahinlər şəhəri Nubu da qılıncdan keçirdi,+ kişiyə, qadına, uşağa, çağaya baxmadı. Öküzlərə, eşşəklərə, qoyunlaracan qırdı. 20  Əxitub oğlu Əximəlikin oğullarından biri, Əbyatar+ canını qurtarıb Davudun yanına qaçdı. 21  Əbyatar Davuda dedi: «Talut Yehovanın kahinlərini qırdı». 22  Davud Əbyatara dedi: «Mən o gün ədumi Duəqi orada görəndə bilirdim ki,+ gedib Taluta çuğulluq edəcək. Atanın ev əhlinin ölümünə mən bais oldum. 23  Mənim yanımda qal. Sənin canını almaq istəyən əvvəlcə mənim canımı almalıdır. Qorxma, sən mənim himayəmdəsən».+

Haşiyələr