Kontentə keç

İkinci dərəcəli menyu

Mündəricatı göstər

Yehovanın Şahidləri

Azərbaycan

Onlayn Müqəddəs Kitab | MÜQƏDDƏS KİTAB (TÖVRAT, ZƏBUR, İNCİL)

Əstər

Fəsillər

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mündəricat

 • 1

  • Şah Ahaşveroşun Şuşdakı ziyafəti (1—9)

  • Məlikə Vaştinin itaətsizliyi (10—12)

  • Şah müdriklərlə məsləhətləşir (13—20)

  • Şah fərman göndərir (21, 22)

 • 2

  • Təzə məlikə axtarılır (1—14)

  • Əstər məlikə olur (15—20)

  • Mərdəhay qəsdin üstünü açır (21—23)

 • 3

  • Şah Həmanı yüksəldir (1—4)

  • Həman yəhudiləri qırmaq qəsdinə düşür (5—15)

 • 4

  • Mərdəhay dərd içində (1—5)

  • Mərdəhay Əstərə şahın yanına getməyi tapşırır (6—17)

 • 5

  • Əstər şahın hüzuruna gəlir (1—8)

  • Həmanın hirsi; lovğalanması (9—14)

 • 6

  • Şah Mərdəhaya hörmət göstərir (1—14)

 • 7

  • Əstər Həmanı ifşa edir (1—6a)

  • Həman dirəkdən asılır (6b—10)

 • 8

  • Mərdəhay yüksəlir (1, 2)

  • Əstər şaha yalvarır (3—6)

  • Şahın digər fərmanı (7—14)

  • Yəhudilər şadlanır (15—17)

 • 9

 • 10

  • Mərdəhayın şöhrəti (1—3)