Kontentə keç

İkinci dərəcəli menyu

Mündəricatı göstər

Yehovanın Şahidləri

Azərbaycan

Onlayn Müqəddəs Kitab | MÜQƏDDƏS KİTAB (TÖVRAT, ZƏBUR, İNCİL)

Ərəmya

Fəsillər

Mündəricat

 • 1

  • Ərəmya peyğəmbər seçilir (1—10)

  • Badam ağacı görüntüsü (11, 12)

  • Qaynayan qazan görüntüsü (13—16)

  • Allah Ərəmyaya qüvvət verir (17—19)

 • 2

  • İsrail yad allahlara üz tutur (1—37)

   • İsrail yabanı meynə kimidir (21)

   • Xalqın ətəyi qana bulaşıb (34)

 • 3

  • İsrailin dönüklüyü həddini aşıb (1—5)

  • İsrail və Yəhuda zinakardır (6—11)

  • Tövbəyə çağırış (12—25)

 • 4

  • Tövbənin gətirdiyi nemətlər (1—4)

  • Şimaldan gələcək bəla (5—18)

  • Ərəmya bu bəlaya görə dərd çəkir (19—31)

 • 5

  • Xalq məzəmməti rədd edir (1—13)

  • Xalq tamam məhv edilməyəcək (14—19)

  • Yehova xalqla haqq-hesab çəkir (20—31)

 • 6

  • Yerusəlimin mühasirəsi yaxındır (1—9)

  • Yehovanın Yerusəlimə qəzəbi (10—21)

   • «Sülh!» deyirlər (14)

  • Şimaldan qəddar xalq gəlir (22—26)

  • Ərəmya xalqı gümüştək yoxlayacaq (27—30)

 • 7

  • Məbədə saxta güvənc (1—11)

  • Məbəd Şilo kimi olacaq (12—15)

  • Zahiri ibadət pislənir (16—34)

   • Səma məlikəsinə sitayiş (18)

   • Hinnomda uşaq qurbanı (31)

 • 8

  • Camaat kütlənin ardınca gedir (1—7)

  • Yehovanın sözünü rədd ediblər (8—17)

  • Ərəmya Yəhudaya görə pərişandır (18—22)

   • «Məgər Giladda məlhəm yoxdur?» (22)

 •  9

  • Ərəmya qəm çəkir (1—3a)

  • Yehova Yəhuda ilə haqq-hesab çəkir (3b—16)

  • Yəhudaya görə mərsiyə (17—22)

  • Yehovanı tanımaqla öyünmək (23—26)

 • 10

  • Bütlər və var olan Allah (1—16)

  • Yaxınlaşan məhv və sürgün (17, 18)

  • Ərəmya dərd çəkir (19—22)

  • Peyğəmbərin duası (23—25)

   • İnsan addımlarını yönəldə bilməz (23)

 • 11

  • Yəhuda əhdi pozub (1—17)

   • Allahlar şəhərlər qədər çoxdur (13)

  • Ərəmya kəsilməyə aparılan quzuya bənzədilir (18—20)

  • Yerliləri Ərəmyaya qarşı çıxır (21—23)

 • 12

  • Ərəmyanın şikayəti (1—4)

  • Yehovanın cavabı (5—17)

 • 13

  • Çürümüş kətan qurşaq (1—11)

  • Şərab küpləri çilik-çilik olacaq ((12—14)

  • İslahedilməz Yəhuda sürgünə gedəcək (15—27)

   • «Kuşlu dərisini dəyişə bilər?» (23)

 • 14

  • Quraqlıq, aclıq, qılınc (1—12)

  • Saxta peyğəmbərlərə ittiham (13—18)

  • Xalq günahını etiraf edir (19—22)

 • 15

  • Yehova hökmünü dəyişməyəcək (1—9)

  • Ərəmyanın şikayəti (10)

  • Yehovanın cavabı (11—14)

  • Ərəmyanın duası (15—18)

   • «Sözlərini tapıb yedim» (16)

  • Ərəmya qüvvətləndirilir (19—21)

 • 16

  • Ərəmya subay qalmalıdır (1—9)

  • Cəza və lütf (10—21)

 • 17

  • Yəhudanın günahı dərin kök salıb (1—4)

  • Yehovaya güvənməyin mükafatı ((5—8)

  • Ürək xatakardır (9—11)

  • Yehova İsrailin ümidgahıdır (12, 13)

  • Ərəmyanın duası (14—18)

  • Şənbəni müqəddəs tutmaq (19—27)

 • 18

  • Dulusçunun əlindəki gil (1—12)

  • Yehova İsrailə arxa çevirir (13—17)

  • Ərəmyaya qəsd; yalvarışı (18—23)

 • 19

  • Ərəmya kuzəni sındırmalıdır (1—15)

   • Uşaqların Baala qurban gətirilməsi (5)

 • 20

  • Fəşhur Ərəmyanı döyür (1—6)

  • Ərəmya danışmaya bilməz (7—13)

   • Onun sözü ürəyimdə atəş oldu (9)

   • Yehova zəhmli cəngavər kimidir (11)

  • Ərəmyanın şikayəti (14—18)

 • 21

  • Sidqiyyənin xahişi rədd edilir (1—7)

  • Həyat və ölüm seçimi (8—14)

 • 22

 •  23

  • Yaxşı və pis çobanlar (1—4)

  • Saleh pöhrə dövründə əmin-amanlıq (5—8)

  • Saxta peyğəmbərlərə ittiham (9—32)

  • Yehovanın «xəbəri yükdür» (33—40)

 • 24

  • Yaxşı və xarab əncirlər (1—10)

 • 25

  • Yehovanın xalqlarla davası (1—38)

   • Xalqlar 70 il Babilə qulluq edəcək (11)

   • Yehovanın qəzəb şərabı ilə dolu cam (15)

   • Xalqların üstünə gələn fəlakət (32)

   • Yehovanın qırdığı adamlar (33)

 • 26

  • Ərəmya ölümlə hədələnir (1—15)

  • Ərəmya qurtulur (16—19)

   • Mikənin peyğəmbərliyindən sitat (18)

  • Uryah peyğəmbər (20—24)

 • 27

  • Babilin boyunduruğu 1—11)

  • Sidqiyyə Babilə təslim olmalıdır (12—22)

 • 28

  • Ərəmya və saxta peyğəmbər Hənaniyyə (1—17)

 • 29

  • Babildəki əsirlərə məktub (1—23)

   • İsrail 70 ildən sonra qayıdacaq (10)

  • Şəmay üçün xəbər (24—32)

 • 30

  • Qurtuluş və şəfa vədi (1—24)

 • 31

  • Sağ qalanlar ölkədə məskunlaşacaq (1—30)

   • Rəhilə övladlarına görə ağlayır (15)

  • Yeni əhd (31—40)

 • 32

 • 33

  • Dirçəliş vədi (1—13)

  • Saleh pöhrə dövründə əmin-amanlıq (14—16)

  • Davud və kahinlərlə əhd (17—26)

   • Gündüz və gecə ilə bağlı əhd (20)

 • 34

  • Sidqiyyəyə hökm xəbəri (1—7)

  • Qulları azad etmə qanunu pozulur (8—22)

 • 35

  • Rəhablıların itaətkarlığı (1—19)

 • 36

  • Bərux Ərəmyanın sözlərini yazır (1—7)

  • Bərux tumarı ucadan oxuyur (8—19)

  • Yəhyakim tumarı yandırır (20—26)

  • Xəbər yenidən tumara yazılır (27—32)

 • 37

  • Kəldanilər müvəqqəti geri çəkilir (1—10)

  • Ərəmya zindana salınır (11—16)

  • Sidqiyyənin Ərəmya ilə görüşü (17—21)

   • Ərəmya çörəklə təmin olunur (21)

 • 38

  • Ərəmya quyuya atılır (1—6)

  • Əbədməlik Ərəmyanı xilas edir (7—13)

  • Sidqiyyə təslim olmalıdır 14—28)

 • 39

  • Yerusəlimin süqutu (1—10)

   • Sidqiyyə qaçır, ələ keçir (4—7)

  • Ərəmyanı qorumaq tapşırılır (11—14)

  • Əbədməlik xilas olacaq (15—18)

 • 40

  • Nəbuzardan Ərəmyanı azad edir (1—6)

  • Qədali ölkənin üzərində qoyulur (7—12)

  • Qədaliyə qarşı sui-qəsd (13—16)

 • 41

  • İsmayıl Qədalini qətlə yetirir (1—10)

  • İsmayıl Yuhənnadan qaçır (11—18)

 • 42

  • Xalqın Ərəmyadan xahişi (1—6)

  • Yehova deyir: «Misirə getməyin» (7—22)

 • 43

  • Xalq qulaq asmayıb Misirə gedir (1—7)

  • Misirdə Ərəmyaya söz nazil olur (8—13)

 • 44

  • Misirdəki yəhudilərin aqibəti (1—14)

  • Xalq xəbərdarlığı rədd edir (15—30)

   • Səma məlikəsinə sitayiş (17—19)

 • 45

  • Yehovanın Bəruxa sözü (1—5)

 • 46

  • Misir barədə peyğəmbərlik (1—26)

   • Navuxodonosor Misiri tutacaq (13, 26)

  • İsrailə vədlər (27, 28)

 • 47

  • Filiştlilərə qarşı peyğəmbərlik (1—7)

 • 48

  • Muaba qarşı peyğəmbərlik (1—47)

 • 49

  • Əmuna qarşı peyğəmbərlik (1—6)

  • Əduma qarşı peyğəmbərlik (7—22)

  • Dəməşqə qarşı peyğəmbərlik (23—27)

  • Qədar və Həzura qarşı peyğəmbərlik (28—33)

  • Elama qarşı peyğəmbərlik (34—39)

 • 50

  • Babilə qarşı peyğəmbərlik (1—46)

   • Babildən qaçın (8)

   • İsrail geri qaytarılacaq (17—19)

   • Babilin suları quruyacaq (38)

   • Babil sakinsiz qalacaq (39, 40)

 • 51

  • Babilə qarşı peyğəmbərlik (1—64)

   • Babil madalıların əlinə keçəcək (8—12)

   • Kitab Fərata atılır (59—64)

 • 52

  • Sidqiyyə üsyan edir (1—3)

  • Yerusəlim mühasirəyə alınır (4—11)

  • Şəhər, məbəd darmadağın edilir (12—23)

  • Xalq Babilə sürgün edilir (24—30)

  • Yəhyakin zindandan azad edilir (31—34)