Kontentə keç

İkinci dərəcəli menyu

Mündəricatı göstər

Yehovanın Şahidləri

Azərbaycan

Onlayn Müqəddəs Kitab | MÜQƏDDƏS KİTAB (TÖVRAT, ZƏBUR, İNCİL)

Ərəmya 26:1—24

MÜNDƏRİCAT

  • Ərəmya ölümlə hədələnir (1—15)

  • Ərəmya qurtulur (16—19)

    • Mikənin peyğəmbərliyindən sitat (18)

  • Uryah peyğəmbər (20—24)

26  Yəhuda padşahı Yuşiyyə oğlu Yəhyakimin+ hakimiyyətinin başlanğıcında Yehovadan bu söz nazil oldu:  «Yehova belə deyir: “Yehovanın evinin həyətində dur və Yəhuda şəhərlərindən Yehovanın evinə ibadətə gələn camaat barədə sənə əmr etdiyim şeyləri onlara bildir. Bir sözü də əskiltmə.  Bəlkə, qulaq asıb bəd əməllərindən əl çəkərlər. Mən də bəd əməllərinə görə başlarına gətirmək istədiyim bəladan vaz keçərəm.+  Onlara de ki, Yehova belə deyir: “Əgər Mənə qulaq asmasanız, sizə verdiyim qanunu icra etməsəniz,  dönə-dönə yanınıza göndərdiyim, sözlərinə qulaq asmadığınız peyğəmbər qullarıma yenə qulaq asmasanız,+  onda Şiloya etdiyimi bu evə də edəcəyəm.+ Bu şəhər dünyanın bütün xalqları arasında lənətli olacaq”».+  Kahinlər, peyğəmbərlər və bütün camaat Ərəmyanın Yehovanın evində söylədiyi bu sözləri eşitdi.+  Ərəmya Yehovanın ona buyurduğu sözləri xalqa söyləyib qurtarandan sonra kahinlər, peyğəmbərlər və bütün camaat onu tutub dedi: «Sən ölməlisən.  Nə üçün Yehovanın adı ilə peyğəmbərlik edib deyirsən: “Bu ev Şilo kimi olacaq, şəhər xaraba, kimsəsiz qalacaq”?» Beləliklə, bütün camaat Yehovanın evində Ərəmyanı dövrəyə aldı. 10  Bu sözlər Yəhuda əmirlərinin qulağına çatdı. Onlar padşah sarayından çıxıb Yehovanın evinə gəldilər və Yehovanın evindəki yeni darvazanın girişində oturdular.+ 11  Kahinlər və peyğəmbərlər əmirlərə və xalqa dedilər: «Bu adam ölümə layiqdir.+ Siz özünüz də eşitdiniz ki, o, şəhərin əleyhinə peyğəmbərlik edir».+ 12  Onda Ərəmya əmirlərə və xalqa dedi: «Bu ev və şəhər barədə eşitdiyiniz peyğəmbərliyi söyləmək üçün məni Yehova göndərib.+ 13  Əməllərinizi düzəldin, dəyişin, Allahınız Yehovaya itaət edin. Onda Yehova başınıza gətirmək istədiyi bəladan vaz keçər.+ 14  Mən isə sizin ixtiyarınızdayam. Sizə necə xoşdursa, necə lazım bilirsinizsə, mənimlə elə rəftar edin. 15  Ancaq bunu bilin ki, məni öldürsəniz, özünüz də, bu şəhər də, sakinləri də günahsız qan tökdüyünüzə görə təqsirkar olacaqsınız. Çünki bu sözləri sizə çatdırmaq üçün məni, doğrudan da, Yehova göndərib». 16  Onda əmirlər və bütün xalq kahinlərlə peyğəmbərlərə dedilər: «Bu adam ölümə layiq deyil, çünki bizimlə Allahımız Yehovanın adından danışdı». 17  Ölkə ağsaqqallarından da bir neçəsi ayağa durub camaata dedi: 18  «Yəhuda padşahı Hizqiyyənin+ dövründə mührəstli Mikə+ peyğəmbərlik edib Yəhuda camaatına demişdi: “Ordular Allahı Yehova belə deyir: “Sion tarla kimi şumlanacaq,Yerusəlim daş qalağına çevriləcək,+Allahın evinin durduğu dağ meşəliyə dönəcək”.+ 19  Məgər o vaxt Yəhuda padşahı Hizqiyyə və Yəhuda xalqı onu öldürdü? Məgər Hizqiyyə Yehovadan qorxub Yehovadan lütf diləmədi? Onda Yehova onların başına gətirmək istədiyi bəladan vaz keçdi.+ Bizsə indi başımıza bəla açmaq istəyirik. 20  Kiryat-Yarimli+ Şəmay oğlu Uryah adlı bir adam da Yehovanın adından peyğəmbərlik edirdi. O da eynilə Ərəmya kimi danışır, bu şəhərin və ölkənin əleyhinə peyğəmbərlik edirdi. 21  Yəhyakim padşah,+ onun igidləri və əmirlər Uryahın sözlərini eşitdi. Padşah onu öldürmək üçün axtarmağa başladı.+ Uryah bundan xəbər tutanda qorxub Misirə qaçdı. 22  Yəhyakim padşah Ahbur oğlu Əlnətanı+ bir neçə adamla Misirə göndərdi. 23  Onlar Misirdə Uryahı tutub Yəhyakim padşahın yanına gətirdilər. Padşah onu qılıncla öldürüb+ meyitini xalq qəbiristanlığına atdı». 24  Şafan+ oğlu Əxiqəm+ Ərəmyaya qahmar çıxdı. Beləcə, Ərəmyanı xalqın əlinə verib öldürmədilər.+

Haşiyələr