Kontentə keç

İkinci dərəcəli menyu

Mündəricatı göstər

Yehovanın Şahidləri

Azərbaycan

Onlayn Müqəddəs Kitab | MÜQƏDDƏS KİTAB (TÖVRAT, ZƏBUR, İNCİL)

Əşiya 5:1—30

MÜNDƏRİCAT

  • Yehovanın üzüm bağı haqqında nəğmə (1—7)

  • Üzüm bağına çıxarılan hökm (8—24)

  • Allah Öz xalqına qəzəblənir (25—30)

5  Qoyun sevgilimə sevgilim barədə, Onun üzüm bağı+ barəsində nəğmə oxuyum. Barlı-bəhərli yamacda sevgilimin üzüm bağı var idi.   O, torpağı belləyib daşlardan təmizlədi. Orada əla qırmızı üzüm əkdi, Bağın ortasında bir qüllə tikdi, Üzüm sıxmaq üçün çala qazdı.+ Ümid edirdi ki, meynə yaxşı üzüm verəcək, Amma meynə cır üzüm verdi.+   «Ey Yerusəlim sakinləri, ey Yəhuda əhli, Mənimlə üzümlüyüm arasında hakim olun.+   Üzümlüyüm üçün eləmədiyim şey qalmadı,+ Başqa nə edim? Bəs niyə yaxşı üzüm gözlədiyim yerdə Mənə cır üzüm verdi?   İndi gəlin sizə deyim Bağımla nə edəcəyəm: Onun çəpərini sökəcəyəm, O yanıb kül olacaq.+ Hasarını yıxacağam, Tapdaq altında qalacaq.   Onu viranəliyə çevirəcəyəm.+ O budanmayacaq, toxalanmayacaq. Onu kol-kos, alaq basacaq.+ Buludlara əmr edəcəyəm, ora yağış tökməyəcək.+   Ordular Allahı Yehovanın üzüm bağı İsrail evidir,+ Mehr saldığı meynəlik Yəhuda xalqıdır. O, ədalət gözləyirdi,+ Haqsızlıq gördü, Salehlik gözləyirdi, Fəryad eşitdi».+   Evi evə qatanların,+ Tarlanı tarlaya qatanların+ vay halına! Bir qarış da yer qalmayıb, Bu torpaqda sizdən başqa kimsə yaşamır.   Ordular Allahı Yehovanın andını eşitdim: Neçə-neçə imarətlər Boş qalacaq, Viranəliyə çevriləcək.+ 10  On sahə* üzüm bağı cəmi bir bat* üzüm verəcək. Bir homer* toxum cəmi bir efa* məhsul verəcək.+ 11  Səhərin gözü açılmamış içki dalınca düşənlərin,+ Gecəyədək şərab içib qızışanların vay halına! 12  Məclislərində çəng, telli alət, Qaval və ney çalınır, şərab paylanır. Lakin Yehovanın işlərinə fikir vermirlər, Əllərinin işini görmürlər. 13  Xalqım Məni tanımadığına görə+ Sürgün ediləcək, Adlı-sanlı adamları aclıq çəkəcək,+ Camaat susuzluqdan yanacaq. 14  Buna görə Məzar* genişləndi, Ağzını taybatay açdı.+ Şəhərin şan-şərafəti*, səs-küylü əhalisi, kef məclisləri Oraya enəcək. 15  Bəni-adəm yerə döşənəcək, Bəni-insan diz çökəcək, Məğrur gözlər yerə dikiləcək. 16  Ordular Allahı Yehova haqq-ədalətilə ucalacaq, Allah, müqəddəs Olan+ ədaləti+ ilə müqəddəsliyini ucaldacaq. 17  Onların otlaqlarında quzular otlayacaq, Bir vaxtlar kök heyvanların məskəni olan viranəlikdə yadellilər yeyib-içəcək. 18  Cinayətini yalan ipləri ilə dartanların, Günahını arabatək çəkənlərin vay halına! 19  Onlar deyirlər: «Qoy tələssin, İşini sürətləndirsin, biz də görək. Qoy İsrailin Müqəddəsinin niyyəti gerçəkləşsin, Biz də bilək!»+ 20  Pisə yaxşı, yaxşıya pis deyənlərin,+ Zülmətə nur, nura zülmət deyənlərin, Acıya şirin, şirinə acı deyənlərin vay halına! 21  Öz gözündə hikmətli olanların, Öz gözündə ağıllı olanların vay halına!+ 22  Şərab içməkdə pərgar olanların, İçkini içkiyə qatmaqda usta olanların vay halına!+ 23  Şər adama rüşvətlə haqq qazandıranların,+ Salehdən haqq-ədaləti əsirgəyənlərin vay halına!+ 24  Buna görə alov quru otu, Alov dilləri samanı udduğu kimi, Onların da kökü eləcə çürüyəcək. Çiçəkləri toz kimi havaya sovrulacaq. Çünki ordular Allahı Yehovanın qanununu* rədd etdilər, İsrailin Müqəddəsinin sözünə hörmətsizlik etdilər.+ 25  Buna görə Yehova xalqına bərk qəzəblidir, Əlini qaldırıb onu vuracaq.+ Dağlar tir-tir titrəyəcək, Cəsədlər zibil kimi küçənin ortasında qalacaq.+ Yenə də Onun qəzəbi soyumur, Yenə də əlini aşağı salmır. 26  O, uzaqlardakı xalq üçün nişan qoydu,+ Dünyanın ucqarlarında yaşayanları fit çalıb səslədi.+ Budur! Onlar qaça-qaça gəlir.+ 27  Onlar yorğun deyil, ayaqları dolaşmır, Heç biri mürgüləmir, yatmır. Bellərində kəmərləri boşalmayıb, Səndəllərinin bağı qırılmayıb. 28  Bütün oxları itidir, Bütün yayları dartılıb. Atlarının dırnaqları çaxmaqdaşı kimi, Arabalarının təkərləri yel kimidir.+ 29  Onların nərəsi aslan nərəsinə, Gənc aslanın nərəsinə bənzəyir.+ Nərə çəkib şikarını qapacaq, Sürüyüb aparacaq, kimsə əlindən almayacaq. 30  O gün onlar şikarın Üstündə dəniz kimi nərildəyəcəklər.+ Bu məmləkətə baxan müdhiş zülmət görəcək. Buludlar işığı qaranlığa döndərəcək.+

Haşiyələr

Təx. 4 hektar.
Bat 22 l-ə bərabərdir. B14 əlavəsinə bax.
Homer 220 litrlik qabın tutumuna bərabərdir. B14 əlavəsinə bax.
Efa 22 litrlik qabın tutumuna bərabərdir. B14 əlavəsinə bax.
İbr. şeol. Lüğətə bax.
Yaxud əsilzadələri.
Yaxud nəsihətini.