Kontentə keç

İkinci dərəcəli menyu

Mündəricatı göstər

Yehovanın Şahidləri

Azərbaycan

Onlayn Müqəddəs Kitab | MÜQƏDDƏS KİTAB (TÖVRAT, ZƏBUR, İNCİL)

Əşiya 49:1—26

MÜNDƏRİCAT

  • Yehovanın qulunun tapşırığı (1—12)

    • Xalqlar üçün nur (6)

  • İsrail üçün təsəlli (13—26)

49  Ey adalar, Məni dinləyin, Ey uzaq ellər, Mənə diqqət verin!+ Mən hələ doğulmamış Yehova məni çağırdı.+ Mən hələ anamın bətnində ikən O, adımı çəkdi.   O, dilimi* iti qılınctək etdi; Məni əlinin kölgəsində gizlətdi.+ O, məni cilalanmış ox etdi, Oxdanında gizlətdi.   Mənə dedi: «Ey İsrail, sən Mənim qulumsan,+ Sənin üzərində calalımı göstərəcəyəm».+   Mən dedim: «Boş yerə zəhmət çəkmişəm. Gücümü heç nəyə, hədər yerə sərf etmişəm. Ancaq mənim hakimim Yehovadır, Haqqımı Allahım verəcək».+   İndi isə anamın bətnində mənə şəkil verib Öz qulu edən Yehova Mənə Yaqubu geri qaytarmağı buyurub ki, İsrail Onun yanına toplaşsın.+ Mən Yehovanın gözündə şan-şöhrətə yüksələcəyəm, Allahım mənim qüvvətim olacaq.   O dedi: «Yaqubun qəbilələrini ayağa qaldırmaq, İsraildən sağ qalanları geri gətirmək üçün Qulum olmağın kifayət deyil. Səni həm də xalqlar üçün nur etmişəm ki,+ Verdiyim nicat yerin nəhayətlərinə kimi yetişsin».+  Hökmdarların qulu olan, insanların həqarət etdiyi,+ xalqın nifrət bəslədiyi şəxsə İsrailin Qurtarıcısı və Müqəddəsi+ Yehova deyir: «Səni seçmiş İsrailin Müqəddəsinə,+ Sadiq Allah Yehovaya görə+ Padşahlar gördükləri qarşısında ayağa qalxacaq, Əyanlar diz çökəcək».   Yehova belə deyir: «İltifat vaxtı sənə cavab verdim,+ Xilas günü sənə kömək etdim.+ Səni qorudum ki, səni xalq üçün əhd edim,+ Qorudum ki, ölkəni dirçəldəsən, Viran qalmış irsləri sahiblərinə qaytarasan,+   Məhbuslara: “Çıxın!”,+ Zülmətdə olanlara:+ “İşığa çıxın!” — deyəsən. Onlar yollar kənarında otlayacaq, Bütün gediş-gəlişli cığırlar* boyu onlar üçün otlaq olacaq. 10  Onlar ac, susuz qalmayacaqlar,+ Onları qızmar günəş vurmayacaq,+ Çünki onlara mərhəmət göstərən onları yönəldəcək,+ Onları su qaynaqlarına aparacaq.+ 11  Mən bütün dağlarımı yola döndərəcəyəm, Yollarım hündürlükdən keçəcək.+ 12  Budur, uzaqlardan gəlirlər.+ Kimi şimaldan, kimi qərbdən, Kimi Sinim diyarından gəlir».+ 13  Ey göylər, sevinc sədaları yüksəldin, ey yer, şadlan!+ Qoy dağlar sevinib səsini ucaltsın,+ Çünki Yehova xalqına təsəlli verdi,+ Məzlum bəndələrinə mərhəmət göstərdi.+ 14  Sion isə deyirdi: «Yehova məni atıb,+ Yehova məni unudub».+ 15  Heç ana südəmər körpəsini unudar? Məgər bətnində daşıdığı balasına yazığı gəlməz? Ana uşağını unutsa belə, Mən səni heç vaxt unutmaram.+ 16  Bax, adını ovcumun içinə həkk etdim. Sənin divarların daim gözümün qabağındadır. 17  Oğulların yeyin-yeyin gəlir. Səni dağıdıb viran edənlər səndən kənar olacaq. 18  Başını qaldırıb ətrafa bax. Hamısı toplaşıb Yanına gəlir.+ Yehova bəyan edir: «Varlığıma and olsun, Onlarla özünü bəzəyəcəksən, Onları gəlin kimi üstünə taxacaqsan. 19  Bir vaxt torpaqların viranə, bomboş qalsa da, xarabalığa dönsə də,+ İndi orada yaşayanlara darlıq edəcək,+ Səni tar-mar edənlər+ səndən uzaq olacaq.+ 20  Məhrumiyyət dövründə doğulan oğullar sənə deyəcək: “Bu yer mənə darlıq edir, Yaşamaq üçün bizə yer ver”.+ 21  Ürəyində deyəcəksən: “Bunların atası kimdir? Axı mən övladlarından məhrum olmuş sonsuz qadınam, Sürgündəyəm, məhbusam. Bunları kim boya-başa çatdırıb?+ Axı mən tək qalmışdım,+ Bunlar haradan çıxdı?”»+ 22  Külli-İxtiyar Yehova belə deyir: «Mən əlimi qaldırıb xalqlara, Bayrağımı qaldırıb ümmətlərə işarə edəcəyəm.+ Onlar sənin oğullarını qucaqlarında, Qızlarını çiyinlərində gətirəcəklər.+ 23  Padşahlar qulluğunda duracaq,+ Şahzadə qızlar sənə dayə olacaq. Onlar önündə üz üstə düşüb təzim edəcək,+ Ayağının tozunu yalayacaqlar,+ Onda biləcəksən ki, Mən Yehovayam; Mənə təvəkkül edənlər xəcil olmaz».+ 24  Heç güclü adamın əlindən əsirləri çıxartmaq olar? Zalımın əlindən əsirləri qurtarmaq olar? 25  Yehovanın isə sözü budur: «Güclünün belə, əlindən əsirlər çıxarılacaq,+ Zalımın belə, əlindən əsirlər qurtarılacaq.+ Sizə qənim kəsilənlərə qənim kəsiləcəyəm.+ Sizin oğullarınızı Mən xilas edəcəyəm. 26  Sizə zülm edənlərə öz bədənlərinin ətini yedirdəcəyəm, Şirin şərab içmiş kimi öz qanlarından sərxoş olacaqlar. Onda hamı biləcək ki, Mən Yehovayam,+ Sənin xilaskarın+, qurtarıcın+, Yaqubun qüdrətli Allahıyam».+

Haşiyələr

Hərfən: ağzımı.
Digər variant: bütün çılpaq təpələr.