Kontentə keç

İkinci dərəcəli menyu

Mündəricatı göstər

Yehovanın Şahidləri

Azərbaycan

Onlayn Müqəddəs Kitab | MÜQƏDDƏS KİTAB (TÖVRAT, ZƏBUR, İNCİL)

Əşiya 45:1—25

MÜNDƏRİCAT

  • Kuruş Babili tutacaq (1—8)

  • Gil dulusçu ilə çəkişməz (9—13)

  • Xalqlar İsraili tanıyacaq (14—17)

  • Allahın işləri və vəhyləri etibarlıdır (18—25)

    • Yeri yaşayış üçün yaradıb (18)

45  Yehova məsh etdiyi Kuruşa+, Önündə xalqları baş əydirmək, Padşahları tərksilah etmək, Qarşısında qapılar bağlı Olmasın deyə ikitaylı darvazanı taybatay açmaq üçün Sağ əlindən tutduğu kəsə+ belə deyir:+   «Mən sənin önündə gedəcəyəm,+ Təpələri düzəngah edəcəyəm. Mis qapıları qırıb parça-parça edəcəyəm, Dəmir rəzələri kəsib doğrayacağam.+   Qaranlıq yerlərdəki xəzinələri, Gizli yerlərdə saxlanılan xəzinələri sənə verəcəyəm+ ki, biləsən, Mən Yehovayam, Səni adınla çağıran İsrailin Allahıyam.+   Qulum Yaqubun, seçdiyim İsrailin xatirinə Səni adınla çağırıram, Məni tanımadığın halda, sənə şərəfli ad verirəm.   Yehova Mənəm, başqası yoxdur. Məndən başqa Allah yoxdur.+ Məni tanımadığın halda, belini kip qurşayacağam ki,   Gündoğandan günbatanadək bütün insanlar bilsin, Məndən başqası yoxdur.+ Yehova Mənəm, Başqası yoxdur.+   Nuru+ da, zülməti+ də Mən yaradıram, Dincliyi+ də, fəlakəti+ də Mən gətirirəm; Bütün bunları edən Mənəm, Yehova.   Ey göylər, yuxarıdan yağış tökün,+ Qoy buludlar haqq-ədalət yağdırsın. Qoy yer köksünü açsın, qurtuluş barı gətirsin, Onunla birlikdə haqq-ədalət bitirsin.+ Bunu yaradan Mənəm, Yehova».   Yaradanı ilə çəkişənin vay halına! O, yerə düşmüş saxsı Parçalarından biridir. Heç gil dulusçuya «bu nədir düzəldirsən» deyər?+ Heç düzəltdiyin əşya sənə «bunun əlləri yoxdur» deyər?* 10  Ataya «belindən gələnə bax», Anaya «doğduğuna bax»* deyənin vay halına! 11  İsrailin Müqəddəsi,+ onu yaradan Yehova belə deyir: «Bəlkə, Məndən gələcək barədə soruşmaq istəyirsiniz, Bəlkə, oğullarımla,+ ya da əllərimin işi ilə bağlı göstəriş vermək istəyirsiniz? 12  Yerə quruluş verən,+ üzərində insanı yaradan Mənəm.+ Əllərilə göyləri yayan,+ Göylərin bütün ordusuna əmr edən Mənəm».+ 13  «Mən bir nəfəri haqq naminə ayağa qaldırmışam.+ Onun bütün yollarını düz edəcəyəm. Mənim şəhərimi o tikəcək.+ Əsirlikdə olanlarımı fidyəsiz, bəxşişsiz+ azad edəcək»,+ — deyir ordular Allahı Yehova. 14  Yehova belə deyir: «Misirin gəliri*, Həbəşin malları*, boy-buxunlu səbalılar sənə gələcək, sənin olacaq. Əli qandallı arxanca gedəcəklər. Onlar gəlib önündə təzim edəcək,+ Yalvara-yalvara deyəcəklər: “Allah səninlədir,+ Ondan başqası yoxdur, Ondan başqa Allah yoxdur”». 15  Ey Xilaskar,+ ey İsrailin Allahı, Sən Özünü pünhan saxlayan Allahsan. 16  Onların hamısı alçalıb xar olacaq, Büt düzəldənlərin hamısı rüsvayçılıq içində rədd olacaqlar.+ 17  İsrail isə Yehovadan əbədi qurtuluş alacaq!+ Siz heç vaxt rüsvay olub xəcalət çəkməyəcəksiniz.+ 18  Göyləri yaradan,+ var olan Allah, Yerə quruluş verən, Onu möhkəm təməl üstdə quran Xaliq,+ Onu boş yerə deyil*, yaşayış üçün+ yaradan Yehova belə deyir: «Yehova Mənəm, başqası yoxdur. 19  Mən xəlvət yerdə,+ qaranlıq diyarda danışmadım, Yaqub nəslinə “Məni axtarın, onsuz da faydası olmayacaq” demədim. Mən haqqı danışan, doğrunu bəyan edən Yehovayam.+ 20  Ey xalqların əlindən qurtulanlar, yığışıb gəlin, Bir yerdə yaxınlaşın.+ Oyma bütləri gəzdirən, Qurtuluş verə bilməyən allaha dua edənlər heç nə bilmir.+ 21  Danışın, işinizi ortaya qoyun. Qoy birgə məşvərət etsinlər. Kim bunu əzəldən xəbər verib? Kim bunu ta qədimdən bəyan edib? Məgər Mən Yehova etməmişəm? Məndən başqa Allah yoxdur, Mən adil Allaham, xilaskaram,+ qeyrisi yoxdur.+ 22  Ey yerin hüdudları, Mənə tərəf dönün, nicat tapın,+ Allah Mənəm, başqası yoxdur.+ 23  Varlığıma and içdim, Ağzımdan çıxan söz doğrudur, Geri qayıtmaz,+ Bütün dizlər qarşımda büküləcək, Bütün dillər and içib deyəcək:+ 24  “Mütləq doğruluq və güc Yehovaya məxsusdur. Ona hiddətlənənlərin hamısı xəcalət içində hüzuruna gələcək. 25  Bütün İsrail nəsli Yehovanın sayəsində haqlı çıxacaq,+ Onunla öyünəcəklər”».

Haşiyələr

Digər variant: heç gil «düzəltdiyin məmulatın qulpları yoxdur» deyər?
Yaxud ağrı çəkib doğduğuna bax.
Digər variant: işçiləri.
Digər variant: tacirləri.
Digər variant: boş olmaq üçün deyil.