Kontentə keç

İkinci dərəcəli menyu

Mündəricatı göstər

Yehovanın Şahidləri

Azərbaycan

Onlayn Müqəddəs Kitab | MÜQƏDDƏS KİTAB (TÖVRAT, ZƏBUR, İNCİL)

Əşiya 40:1—31

MÜNDƏRİCAT

 • Xalq üçün təsəlli (1—11)

  • Çöllükdə səs (3—5)

 • Allahın əzəməti (12—31)

  • Xalqlar bir damla su kimi (15)

  • Allah yerin dairəsi üzərində (22)

  • Hər ulduz adı ilə çağırılır (26)

  • Allah yorulmur (28)

  • Yehovaya güvənənlərin gücü (29—31)

40  Allahınız deyir: «Təsəlli verin xalqıma, təsəlli verin.+   Yerusəlimin qəlbini ovundurun, Ona bəyan edin ki, icbari xidməti başa çatıb, Təqsirinin haqqı ödənilib.+ Bütün günahlarının cəzasını Yehovadan bütövlüklə alıb».+   Çöllükdə kimsə qışqırır: «Yehova üçün yolu təmizləyin!+ Allahımız üçün səhrada hamar yol+ düzəldin.+   Qoy bütün dərələr yüksəlsin, Bütün dağlar, təpələr alçalsın. Əyri-üyrü torpaq hamar olacaq, Kələ-kötür yerlər düzəngaha dönəcək.+   Yehovanın calalı aşkar olacaq,+ Bütün bəşər bunu görəcək,+ Çünki bunu Yehova deyib».   Dinləyin! Biri deyir: «Qışqır!» O biri soruşur: «Nə qışqırım?» «Bütün bəşər yaşıl ot kimidir. Xeyirxahlığı çöl çiçəyinə bənzər.+   Yehovanın nəfəsi üzərinə əsir,+ Ot quruyur, Çiçəklər solur.+ İnsan da ki yaşıl otdan fərqlənmir.   Ot quruyar, Çiçək solar, Lakin Allahımızın sözü əbədi qalar».+   Ey Siona müjdə gətirən qadın,+ Uca dağa qalx. Ey Yerusəlimə müjdə gətirən qadın, Səsini ucalt, qorxma, səsini ucalt! Yəhuda şəhərlərinə elan et: «Budur Allahınız!»+ 10  Budur, Külli-İxtiyar Yehova güc-qüdrətlə gəlir, Onun qolu hakimiyyət sürəcək.+ Budur, Onun verəcəyi mükafat yanındadır, Ödəyəcəyi muzd önündədir.+ 11  Çoban kimi sürüsünə baxacaq,+ Əli ilə quzularını bir yerə toplayacaq, Onları qoynunda aparacaq, Yanıbalalıları nəvazişlə sürəcək.+ 12  Kim suyu ovcu ilə ölçüb,+ Kim göyləri qarışı ilə ölçüb? Kim yerin torpağını ölçü qabına yığıb,+ Kim dağları, Təpələri tərəzidə çəkib? 13  Kim Yehovanın ruhunu ölçüb*? Kim Ona məsləhət verə bilər?+ 14  O nəyi isə anlamaq üçün kimdən kömək istəyib? Kim Ona ədalət yolunu öyrədir, Kim Ona elm verir, Kim Ona əsil idrak yolunu göstərir?+ 15  Xalqlar çəlləkdən daman bir damla su kimidir, Tərəzinin gözündəki toz sayılır.+ Budur, O, adaları toz kimi havaya qaldırır. 16  Hətta Livanın bütün ağacları odu qorumağa çatmaz, Oranın heyvanları yandırma qurbanı üçün bəs eləməz. 17  Bütün xalqlar onun önündə heçdir,+ Onlar Onun üçün heç nədir, boş şeydir.+ 18  Bəs onda siz Allahı kimə oxşadardınız?+ Onu nəyə bənzədərdiniz?+ 19  Usta büt tökür, Zərgər onu qızılla örtür,+ Gümüş zəncirlər düzəldir. 20  Təqdimə üçün çürüməyən bir ağac seçir,+ Yerində möhkəm duran Büt düzəltdirmək üçün Mahir usta axtarır.+ 21  Məgər xəbərin yoxdur? Məgər eşitməmisən? Məgər başlanğıcdan sənə deyilməyib? Yerin təməli qoyulandan bəri dərk etməmisən?+ 22  Yerin dairəsi üzərində Məskunlaşan var,+ Yerin sakinləri isə çəyirtkə kimidir. O, göyləri zərif parça kimi sərir, Onları yaşayış çadırıtək açır.+ 23  O, mənsəb sahiblərini alçaldır, Yerin hakimlərini puç edir. 24  Onlar əkilər-əkilməz, Səpilər-səpilməz, Gövdələri kök atar-atmaz, Üfürən kimi quruyurlar, Külək onları saman kimi sovurur.+ 25  O müqəddəs Olan belə deyir: «Məni kimə bənzədərsiniz ki, Məni ona tay tutasınız? 26  Başınızı qaldırıb göylərə baxın, Bütün bunları kim yaradıb?+ Göylərin ordusunu sayı ilə Çıxaran! O, onların hər birini adı ilə çağırır.+ Onun hədsiz qüvvəsi, möhtəşəm gücü sayəsində+ Bircəciyi də əskilmir. 27  Ey Yaqub, ey İsrail, nə üçün deyirsən: “Yehova nələr çəkdiyimi görmür, Allah məndən ədaləti əsirgəyir”?+ 28  Məgər xəbərin yoxdur? Məgər eşitməmisən? Yerin hüdudlarını yaradan Yehova əbədiyyən Allahdır.+ O, əsla yorulmur, taqətdən düşmür.+ Onun zəkası ağlasığmazdır.+ 29  O, yorğunlara güc, Taqətsizlərə qüvvət verir.+ 30  Cavanlar yorular, taqətdən düşər, Cahıllar büdrəyib yıxılar, 31  Amma Yehovaya bel bağlayanların gücü təzələnər. Qartaltək qanad açıb süzər,+ Qaçanda taqətdən düşməz, Yeriyəndə yorulmazlar».+

Haşiyələr

Digər variant: dərk edib.