Parametrlərin təyini

Dili seçin

İkinci dərəcəli menyu

Mündəricatı göstər

Kontentə keç

Yehovanın Şahidləri

Azərbaycan

Onlayn Müqəddəs Kitab

MÜQƏDDƏS KİTAB (TÖVRAT, ZƏBUR, İNCİL)

Haşiyələrdə işlənən ixtisarlar

ibr.

ibranicə

yun.

yunanca

təx.

təxminən

sm

santimetr

m

metr

km

kilometr

q

qram

kq

kiloqram

l

litr