Parametrlərin təyini

Dili seçin

İkinci dərəcəli menyu

Mündəricatı göstər

Kontentə keç

Yehovanın Şahidləri

Azərbaycan

Onlayn Müqəddəs Kitab

MÜQƏDDƏS KİTAB (TÖVRAT, ZƏBUR, İNCİL)

 B8

Süleyman məbədi

GÖRÜNÜŞÜ
Mətn
Şəkil
 1.  Məbədin hissələri

 2. 1 Ən müqəddəs yer (1Pd 6:16, 20)

 3. 2 Müqəddəs yer (2Sm 5:9)

 4. 3 Yuxarı otaqlar (1Sm 28:11)

 5. 4 Artırma otaqlar (1Pd 6:5, 6, 10)

 6. 5 Yakin (1Pd 7:21; 2Sm 3:17)

 7. 6 Buəz (1Pd 7:21; 2Sm 3:17)

 8. 7 Eyvan (1Pd 6:3; 2Sm 3:4) (Hündürlüyü məlum deyil)

 9. 8 Mis qurbangah (2Sm 4:1)

 10. 9 Mis kürsü (2Sm 6:13)

 11. 10 İçəri həyət (1Pd 6:36)

 12. 11 Tökmə çən (1Pd 7:23)

 13. 12 Arabalar (1Pd 7:27)

 14. 13 Yan giriş (1Pd 6:8)

 15. 14 Yemək otaqları (1Sm 28:12)