Kontentə keç

İkinci dərəcəli menyu

Mündəricatı göstər

Yehovanın Şahidləri

Azərbaycan

Onlayn Müqəddəs Kitab

MÜQƏDDƏS KİTAB (TÖVRAT, ZƏBUR, İNCİL)

 B5

Hüzur çadırı və baş kahin

GÖRÜNÜŞÜ
Mətn
Şəkil

Hüzur çadırının hissələri

 1. 1 Sandıq (Çx 25:10—22; 26:33)

 2. 2 Pərdə (Çx 26:31—33)

 3. 3 Pərdənin asıldığı sütun (Çx 26:31, 32)

 4. 4 Müqəddəs yer (Çx 26:33)

 5. 5 Ən müqəddəs yer (Çx 26:33)

 6. 6 Girişdəki pərdə (Çx 26:36)

 7. 7 Pərdənin asıldığı sütun (Çx 26:37)

 8. 8 Oyuqlu mis altlıq (Çx 26:37)

 9. 9 Buxur qurbangahı (Çx 30:1—6)

 10. 10 Hüzur çörəyi üçün masa (Çx 25:23—30; 26:35)

 11. 11 Çıraqdan (Çx 25:31—40; 26:35)

 12. 12 Çadırın kətan ipliyi (Çx 26:1—6)

 13. 13 Keçi tükündən örtük (Çx 26:7—13)

 14. 14 Qoç dərisindən örtük (Çx 26:14)

 15. 15 Suiti dərisindən örtük (Çx 26:14)

 16. 16 Çərçivə (Çx 26:15—18, 29)

 17. 17 Çərçivənin altındakı oyuqlu gümüş altlıq (Çx 26:19—21)

 18. 18 Şüvül (Çx 26:26—29)

 19. 19 Oyuqlu gümüş altlıq (Çx 26:32)

 20.  20 Mis çən (Çx 30:18—21)

 21. 21 Yandırma qurbanı üçün qurbangah (Çx 27:1—8)

 22. 22 Həyət (Çx 27:17, 18)

 23. 23 Həyətin girişi (Çx 27:16)

 24. 24 Kətandan parça çəpər (Çx 27:9—15)

Baş kahin

«Çıxış» kitabının 28-ci fəslində İsrailin baş kahininin geyimi təfərrüatı ilə təsvir edilir