Parametrlərin təyini

Dili seçin

İkinci dərəcəli menyu

Mündəricatı göstər

Kontentə keç

Yehovanın Şahidləri

Azərbaycan

Onlayn Müqəddəs Kitab

MÜQƏDDƏS KİTAB (TÖVRAT, ZƏBUR, İNCİL)

 B9

Dənyalın peyğəmbərlik etdiyi dünya imperiyaları

GÖRÜNÜŞÜ
Mətn
Şəkil

Babil

Dənyal 2:32, 36—38; 7:4

B.e.ə. 607-ci il. Babil padşahı Navuxodonosor Yerusəlimi dağıdır

Mada-Fars

Dənyal 2:32, 39; 7:5

B.e.ə. 539-cu il. Babili zəbt edir

B.e.ə. 537-ci il. Kuruş yəhudilərin Yerusəlimə qayıtması barədə fərman verir

Yunanıstan

Dənyal 2:32, 39; 7:6

B.e.ə. 331-ci il. Böyük İsgəndər Fars ölkəsini zəbt edir

Roma

Dənyal 2:33, 40; 7:7

B.e.ə. 63-cü il. İsraili idarə edir

B.e. 70-ci ili. Yerusəlimi dağıdır

İngiltərə-Amerika

Dənyal 2:33, 41—43

İngiltərə-Amerika dünya imperiyası Birinci Dünya müharibəsi zamanı (b.e. 1914—1918) meydana çıxır