Kontentə keç

İkinci dərəcəli menyu

Mündəricatı göstər

Yehovanın Şahidləri

Azərbaycan

Yehova Allahın müasir xalqı

Yehovanın Şahidləri bütün dünyada fəaliyyət göstərirlər və müxtəlif millətlərdən və mədəniyyətlərdəndirlər. Onları birləşdirən nədir?

Allahın iradəsi nədən ibarətdir?

Allah iradəsini bütün dünyaya əyan etmək istəyir. Bəs Allahın iradəsi nədir və bu gün kimlər başqalarını Allaha qulluq etməyə səsləyir?

Yehovanın Şahidləri ilə tanışlıq

Yehovanın Şahidlərindən kimlərisə tanıyırsınız? Bizi nə dərəcədə yaxşı tanıyırsınız?

«Yehovanın Şahidləri». Bu ad haradandır?

Bu adı daşımağımızın üç səbəbi.

İlahi biliklər aşkara çıxır

Müqəddəs Kitab təlimlərini düz başa düşdüyümüzə necə əmin ola bilərik?

Müqəddəs Kitabın «Yeni Dünya Tərcüməsi»

Müqəddəs Kitabın bu tərcüməsini misilsiz edən nədir?

Yehovanın Şahidlərinin dini görüşləri

Biz bir yerə yığışıb Müqəddəs Kitabı araşdırır və bir-birimizi ruhlandırırıq. Qapımız hər kəsin üzünə açıqdır!

Dindaşlarımızla görüşmək vacibdir

Allahın Kəlamı məsihiləri birgə yığışmağa təşviq edir. Öyrənin görün bu cür ünsiyyət sizə hansı faydanı gətirə bilər.

Görüşlərimiz necə keçir?

Yığıncaqlarımızın necə keçirildiyi sizin üçün nə vaxtsa maraqlı olub? Orada Müqəddəs Kitabdan aldığımız təlimin keyfiyyəti sizi təəccübləndirəcək.

Yığıncağa müvafiq geyim

Bizim nə geyindiyimizin Allah üçün fərqi var? Geyimimizdə və xarici görünüşümüzdə hansı Müqəddəs Kitab prinsiplərini rəhbər tutduğumuzu öyrənin.

Yığıncaqlara necə hazırlaşmaq olar?

Yığıncağa qabaqcadan hazırlaşsanız, maksimum fayda əldə edəcəksiniz.

Ailəvi ibadət nədir?

Bu tədbir sizi Allaha daha yaxın edə və ailə tellərinizi möhkəmləndirə bilər. Necə?

Böyük toplantılar

Biz ildə üç dəfə xüsusi mərasimə toplaşırıq. Nəyə görə bu toplantılarda iştirak etməyə dəyər?

Müjdəçilik işimiz

Biz İsa Məsihin nümunəsini izləyirik. O, yer üzündə olarkən hansı təbliğ üsullarından istifadə edirdi?

Müjdəçilik işində öndə gedənlər

Yehovanın Şahidləri arasında təbliğ işinə ayda 30, 50 və daha çox saat ayıranlar var. Onları buna nə təşviq edir?

Öncüllər üçün məktəblər

Vaxtının çox hissəsini xoş xəbərin təbliği işinə həsr edən öncüllər üçün hansı xüsusi məktəblər var?

Yığıncaq ağsaqqalları

Ağsaqqalların Allahla sıx münasibətləri var. Onlar yığıncağın işlərinə rəhbərlik edirlər. Onlar hansı sahələrdə kömək edirlər?

Yığıncaq xidmətçiləri

Yığıncaq xidmətçilərinin yığıncağın işlərində böyük əməyi var. Onların əməyinin yığıncağa verdiyi töhfələr barədə öyrənin.

Rayon nəzarətçiləri

Rayon nəzarətçiləri Yehovanın Şahidlərinin yığıncaqlarına nə üçün ziyarət edirlər? Onların ziyarətindən necə faydalana bilərsiniz?

Dar gündə bacı-qardaşlarımızın dadına yetirik

Təbii fəlakət baş verəndə biz dərhal tədbir görürük ki, zərər çəkənlərə həm ruhani, həm də əməli kömək göstərək. Bunu necə edirik?

«Sadiq və ağıllı nökər» kimdir?

İsa peyğəmbər söz vermişdi ki, vaxtlı-vaxtında ruhani qida vermək üçün nökər təyin edəcək. Onun verdiyi söz necə yerinə yetir?

Rəhbərlik Şurası

Birinci əsrdə ağsaqqallardan və həvarilərdən ibarət kiçik bir qrup məsihi yığıncağının rəhbərlik şurası kimi xidmət edirdi. Bəs bizim dövrümüz barədə nə demək olar?

Beytel

Beytel mühüm bir məqsədə xidmət edən xüsusi məkandır. Beyteldə görülən işlər haqda öyrənin.

Beytellərdə görülən iş

Bütün Beytellərdə ekskursiya keçirilir. Buyurun gəlin.

Nəşrlərimizin hazırlanması

Biz 750-dən çox dildə ədəbiyyat nəşr edirik. Nə üçün bu işə bu qədər can qoyuruq?

Təşkilatın fəaliyyəti necə maliyyələşir?

Maliyyə məsələsində təşkilatımız digər dinlərdən necə fərqlənir?

İbadət evləri. Onların inşası və məqsədi

Bu sadə tikililərin Yehovanın Şahidlərinin ibadətində rolu barədə öyrənin.

İbadət evlərimizə necə qulluq edirik?

Təmiz və təmirli ibadət evlərimiz Allahın adını ucaldır. Biz ibadət evlərimizə necə qulluq edirik?

İbadət evinin kitabxanası

Allah haqqında biliyinizi artırmaq üçün axtarış aparmaq istəyərdiniz? İbadət evinin kitabxanasını ziyarət edin!

İnternet saytımızdan istifadə edin

Bizim haqqımızda və etiqadımız barədə ətraflı öyrənin, həmçinin Müqəddəs Kitaba aid suallara cavab tapın.

Yehova Allahın iradəsi və siz

Yehova Allah sizi çox istəyir. Allaha olan məhəbbətinizi əməldə necə göstərə bilərsiniz?