Kontentə keç

İkinci dərəcəli menyu

Mündəricatı göstər

Yehovanın Şahidləri

Azərbaycan

Müqəddəs Kitab hekayələri

 Hekayə 6

Yaxşı oğul və pis oğul

Yaxşı oğul və pis oğul

İNDİ isə Qabil ilə Habilə bax. Onların ikisi də artıq böyüyüblər. Qabil əkinçidir. O, taxıl, meyvə-tərəvəz yetişdirir.

Habil isə çobandır. O, qoyun-quzu otarır. Quzular yavaş-yavaş böyüyürlər. Habilin artıq böyük bir sürüsü var.

Bir gün Qabil və Habil Allaha hədiyyə gətirmək istəyirlər. Qabil becərdiyi bəhrələrdən, Habil isə sürüsündə olan ən yaxşı qoyunlardan birini Allaha qurban gətirir. Yehova Habildən və onun gətirdiyi hədiyyədən çox razı qalır. Lakin Qabili və onun hədiyyəsini qəbul etmir. Bilirsən nəyə görə?

Ona görə yox ki, Habilin hədiyyəsi Qabilinkindən yaxşıdır. Sadəcə, Habil yaxşı insandır. O, Yehovanı və qardaşını sevir. Qabil isə pisdir, qardaşını sevmir.

Bunun üçün Allah Qabilə məsləhət verir ki, qardaşına olan münasibətini dəyişsin. Amma Qabil Allaha qulaq asmır. Allah Habili daha çox bəyəndiyi üçün o, çox qəzəblənir. O, Habilə ‘gəl çölə çıxaq deyir. Orada tək olarkən, Qabil qardaşı Habili vurub öldürür. Qabil necə də pis iş görür!

Habil ölsə də, Allah onu unutmayıb. O, yaxşı insan idi və Yehova belə insanları heç vaxt yadından çıxartmır. Buna görə də, elə bir vaxt gələcək ki, Yehova Allah Habili həyata qaytaracaq. Bundan sonra Habil heç vaxt ölməyəcək. O, burada, yer üzündə əbədi yaşayacaq. Habil kimi insanlarla tanış olmaq necə də gözəl olacaq!

Lakin Allahın Qabil kimi pis insanlardan xoşu gəlmir. Qabil qardaşını öldürdüyünə görə, Allah onu ailəsindən ayırıb, uzaqlara göndərməklə cəzalandırdı. Qabil başqa əraziyə yaşamağa gedərkən, özü ilə bacılarından birini götürdü və onunla evləndi.

Sonra onların uşaqları oldu. Adəmlə Həvvanın qalan uşaqları evləndilər, onların da övladları oldu. Bir müddətdən sonra yer üzündə insanların sayı çoxaldı. Gəl onların bəziləri haqda öyrənək.

Əlavə məlumat

İMAN ÖRNƏKLƏRİ

Habil — ölsə də, indiyədək danışır

Habil haqqında Müqəddəs Kitabda çox az yazılsa da, onun haqqında və imanı barədə nə öyrənə bilərik?