Kontentə keç

İkinci dərəcəli menyu

Mündəricatı göstər

Yehovanın Şahidləri

Azərbaycan

Müqəddəs Kitab hekayələri

Müqəddəs Kitabdan 116 hekayəni sizə təqdim edirik. Bu hekayələr dəqiq və aydındır, həmçinin gözəl şəkillərdən ibarətdir.

Ön söz

Dünyanın ən möhtəşəm kitabı olan Müqəddəs Kitabdan olmuş əhvalatlar yaradılışdan bəri dünya tarixindən bəhs edir.

HEKAYƏ 1

Allah yaratmağa başlayır

Yaradılış hekayəsi aydın və hətta uşaqlar üçün də maraqlıdır.

HEKAYƏ 2

Gözəl bağ

Yaradılış kitabına əsasən, Allah Eden bağını xüsusi yerdə yaratmışdı. Allah istəyirdi ki, bütün yer üzü bu bağ kimi gözəl olsun.

HEKAYƏ 3

İlk kişi və qadın

Allah Adəm və Həvvanı yaradıb Eden bağında yerləşdirdi. Onlar ilk cütlük oldular.

HEKAYƏ 4

Onlar evlərindən qovulurlar

Müqəddəs Kitabın Yaradılış kitabında itirilmiş cənnətdən bəhs olunur.

HEKAYƏ 5

Həyat çətinləşir

Eden bağının kənarında Adəm və Həvvanın çoxlu çətinlikləri var. Əgər onlar Allaha itaət etsəydilər, onlar və övladları xoşbəxt olardı.

HEKAYƏ 6

Yaxşı oğul və pis oğul

Yaradılış kitabındakı Qabillə Habilin hadisəsi bizim necə insan olmalı olduğumuzu göstərir və hələ ki gec deyil, nəyi dəyişməliyik.

HEKAYƏ 7

Cəsarətli insan

Xanokun cəsarət nümunəsi göstərir ki, hətta ətrafında bütün insanlar pis olsalar belə, sən yaxşı davrana bilərsən.

HEKAYƏ 8

Yer üzündəki nəhənglər

Yaradılış kitabının 6-cı fəslində deyilir ki, nəhənglər insanları incidirdilər. Bu nəhənglər Nefilim adlanırdı. Onlar yer üzünə insan kimi gəlib yaşayan mələklərin övladları idilər.

HEKAYƏ 9

Nuh gəmi tikir

Başqa insanlardan fərqli olaraq, Nuh və ailəsi Allaha itaət etdiklər üçün Daşqından sağ çıxdılar.

HEKAYƏ 10

Böyük Daşqın

İnsanlar Nuhun xəbərdarlığına gülürdülər. Ancaq göydən leysan tökməyə başlayanda artıq gülmürdülər! Öyrən gör Nuh, ailəsi və bir çox heyvanların necə xilas oldular.

HEKAYƏ 11

İlk göy qurşağı

Göyqurşağını görəndə ağlınıza nə gəlir?

HEKAYƏ 12

İnsanlar böyük qüllə tikir

nəmrud Allahı razı salmadı və Onun verdiyi cəza bu gün də insanlara öz təsirini göstərir.

HEKAYƏ 13

Allahın dostu İbrahim

Nəyə görə İbrahim rahat evini buraxıb ömrünü çadırlarda keçirdi?

HEKAYƏ 14

Allah İbrahimin imanını sınayır

Nəyə görə Allah İbrahimin oğlu İshaqı qurban gətirməsini istəyir?

HEKAYƏ 15

Lutun arvadı geriyə baxır

O, bizim üçün necə də gözəl nümunədir.

HEKAYƏ 16

İshaq yaxşı bir qızla evlənir

Rivqa yaxşı bir həyat yoldaşı kimi nə etdi?

HEKAYƏ 17

Bir-birinə bənzəməyən əkizlər

İshaq Esavı, Rivqa isə Yaqubu çox istəyirdi.

HEKAYƏ 18

Yaqub Xarana gəlir

Yaqub Rəhiləni sevsə də, birinci Lea ilə evlənir.

HEKAYƏ 19

Yaqubun böyük ailəsi

İsrail xalqının 12 qəbiləsi Yaqubun 12 oğlunun adını daşıyır.

HEKAYƏ 20

Dinaya bədbəxtlik üz verir

Hər şey yanlış seçilmiş dostluqdan başladı.

HEKAYƏ 21

Qardaşları Yusifi sevmirlər

Onlardan bəzilərini Yusifi öldürməyə nə sürüklədi?

HEKAYƏ 22

Yusifi zindana salırlar

O qanunu pozduğu üçün yox, düzgün davrandığı üçün həbsə salındı.

HEKAYƏ 23

Fironun yuxuları

Yeddi inək və yeddi sünbülün mənası eyni idi.

HEKAYƏ 24

Yusif qardaşlarını sınağa çəkir

Yusif qardaşlarının onu qul kimi satdıqları vaxtdan bu yana dəyişib-dəyişmədiklərini necə yoxladı?

HEKAYƏ 25

Yaqubun ailəsi Misirə köçür

Nəyə görə Yaqubun ailəsi yaqublular yox, israillilər adlandı?

HEKAYƏ 26

Əyyub Allaha sadiq qalır

Əyyub varını, sağlamlığını və bütün övladlarını itirir. Əyyubu cəzalandıran Allah idi?

HEKAYƏ 27

Misirdə pis padşah hökmranlıq edir

Nəyə görə o, israilli olan bütün oğlan uşaqlarının öldürülməsi üçün fərman çıxardı?

HEKAYƏ 28

Körpə Musa sağ qalır

Bütün israilli oğlan uşaqları öldürülən ərəfədə Musanın anası onu xilas etməyin yolunu tapır.

HEKAYƏ 29

Musa Misirdən qaçır

Musa peyğəmbər 40 yaşı olanda elə bildi ki, israilli qulları müdafiə etməyə hazırdır, amma əslində buna hazır deyildi.

HEKAYƏ 30

Yanan kol

Allah bir çox möcüzə etməklə Musaya göstərdi ki, artıq israillilərin Misirdən çıxmaq vaxtıdır.

HEKAYƏ 31

Musa və Harun fironun hüzurunda

Nəyə görə firon Musaya qulaq asmır və israilliləri buraxmır?

HEKAYƏ 32

On bəla

Misirin başçısı firon tərslik edib israilliləri buraxmadığı üçün Allah Misirin üzərinə 10 bəla gətirdi.

HEKAYƏ 33

İsraillilər Qırmızı dənizi keçir

Musa Allahın gücü ilə Qırmızı dənizi ortadan ayırır və israillilər quru yolla keçirlər.

HEKAYƏ 34

Allah xalqına göydən yemək verir

Allah göydən xüsusi yemək göndərir.

HEKAYƏ 35

Yehova xalqına qanunlar verir

On qanunun içində hansı iki qanun ən böyükdür?

HEKAYƏ 36

Qızıl dana

Nəyə görə insanlar qızıl sırğalarından düzəlmiş danaya ibadət edirlər?

HEKAYƏ 37

İbadət çadırı

Ən içəri otaqda əhd sandığı olurdu.

HEKAYƏ 38

On iki kəşfiyyatçı

On kəşfiyyatçı bir şey deyir, digər ikisi isə başqa şey. İsraillilər kimə inanır?

HEKAYƏ 39

Harunun əsası çiçək açır

Ölü ağac çubuğu necə çiçək açıb meyvə verə bilər?

HEKAYƏ 40

Musa əsanı qayaya vurur

Musa möcüzə göstərsə də, Yehovanın qəzəbinə tuş gəldi.

HEKAYƏ 41

Tunc ilan

Nəyə görə Allah israilliləri sancmaq üçün zəhərli ilanlar göndərmişdi?

HEKAYƏ 42

Danışan eşşək

Eşşək Bilamın görmədiyini görürdü.

HEKAYƏ 43

Yeşua başçı olur

Musanın canı sulu idi, bəs nəyə görə yerinə Yeşua seçildi?

HEKAYƏ 44

Raxav kəşfiyyatçıları gizlədir

Raxav iki kəşfiyyatçıya necə kömək etdi və onlardan nə istədi?

HEKAYƏ 45

Xalq İordan çayından keçir

Kahinlər çayın içinə girəndə möcüzə baş verir.

HEKAYƏ 46

Yerixo şəhərinin divarları

İp divarın dağılmasına necə əngəl törədə bilərdi?

HEKAYƏ 47

İsraildə oğru var

Bir nəfər bütün xalqa bəla gətirə bilər?

HEKAYƏ 48

Ağıllı giveonlular

Onlar israillilərlə əhd bağlamaq üçün Yeşuaya kələk gəlirlər, ancaq israillilər vədlərinə sadiq qalırlar.

HEKAYƏ 49

Günəş dayanır

Yehova heç vaxt etmədiyi bir möcüzəni Yeşua üçün edir.

HEKAYƏ 50

İki cəsur qadın

İsrail ordusuna döyüş vaxtı Baraq rəhbərlik etsə də, nəyə görə Yael izzətlənir?

HEKAYƏ 51

Rut və Naomi

Rut Naomi ilə birgə getmək və Yehovaya xidmət etmək üçün öz evini tərk edir.

HEKAYƏ 52

Gideon və 300 döyüşçüsü

Allah bu kiçik ordunun üzvlərini qeyri-adi üsulla seçdi.

HEKAYƏ 53

İftahın vədi

Onun Yehovaya içdiyi and yalnız özünə yox, həm də qızına təsir etdi.

HEKAYƏ 54

Ən güclü adam

Delila Şimşonun gücünün sirrini necə öyrənir?

HEKAYƏ 55

Allaha xidmət edən balaca oğlan

Allah baş kahin Eliyə hökm xəbərini çatdırmaq üçün gənc Şamueldən istifadə edir.

HEKAYƏ 56

Şaul İsrailin birinci padşahı olur

Allah tərəfindən əvvəlcə seçilən, sonradan isə rədd edilən Şaulun hadisəsindən vacib dərs götürə bilərik.

HEKAYƏ 57

Allah Davudu seçir

Allah Davudda Şamuel peyğəmbərin görmədiyi nəyi görürdü?

HEKAYƏ 58

Davud və Qolyat

Davud Qolyatla yalnız sapandı ilə yox, daha güclü silahla vuruşmuşdu.

HEKAYƏ 59

Davud qaçmağa məcbur olur

Şaul əvvəlcə Davudu çox bəyənirdi, sonradan isə ona qarşı çox pis paxıllığı yarandı. Niyə?

HEKAYƏ 60

Aviqail və Davud

Aviqail ərini axmaq adlandırmaqla müvəqqəti də olsa onun həyatını xilas edir.

HEKAYƏ 61

Davud padşah olur

Davud etdiyi işlərlə sübut etdi ki, o, İsrailin padşahı olmağa layiqdir.

HEKAYƏ 62

Davudun ailəsində bədbəxtlik baş verir

Davudun bir səhvi özünə və ailəsinə uzun illər bədbəxtlik gətirdi.

HEKAYƏ 63

Müdrik padşah Süleyman

Süleyman körpəni həqiqətənmi yarıya böləcəkdi?

HEKAYƏ 64

Süleyman məbəd tikir

Müdrik olmasına baxmayaraq, Süleyman axmaq və səhv yola qədəm qoydu.

HEKAYƏ 65

Padşahlıq bölünür

Yarovam padşah olanda insanları Allahın qanunu pozmağa təhrik etdi.

HEKAYƏ 66

Padşah arvadı zalım İzevel

O, istədiyini əldə etmək üçün hər şeyə hazır idi.

HEKAYƏ 67

Yehoşafat Yehovaya güvənir

Ordu nəyə görə döyüşə silahsız nəğmə oxuyanların yolu ilə getmişdi?

HEKAYƏ 68

Dirilmiş iki oğlan

Ölən insanın həyata geri dönməsi mümkündür? Keçmişdə belə hadisə olub!

HEKAYƏ 69

Balaca qız ağasına kömək edir

O, cəsarət tapıb danışdı və bunun nəticəsi möcüzəvi oldu.

HEKAYƏ 70

Yunus və böyük balıq

Yunus Allahın dediklərini yerinə yetirməklə bağlı vacib dərs öyrəndi.

HEKAYƏ 71

Allah Cənnət vəd edir

İlk cənnət balaca idi, bu isə bütün yer üzünü əhatə edəcək.

HEKAYƏ 72

Allah Xizqiya padşaha kömək edir

Mələk bir gecədə 185 000 Aşşur əsgərini öldürmüşdü.

HEKAYƏ 73

İsrailin sonuncu yaxşı padşahı

Yoşiya gənc yaşlarında mərd addım atdı.

HEKAYƏ 74

Mərd adam

Yeremya peyğəmbər olanda gənc olsa da, Allah bilirdi ki, o, bu işin öhdəsindən gələcək.

HEKAYƏ 75

Dörd gənc Babildə

Onlar ailələrindən ayrı düşsələr də, mətin qalırlar.

HEKAYƏ 76

Yerusəlim viran edilir

Nəyə görə Allah israillilərin düşməni olan babillilərə Yerusəlimi məhv etmələrinə icazə verdi?

HEKAYƏ 77

Onlar heykələ baş əymirlər

Allah bu gəncləri odlu sobadan xilas etdi?

HEKAYƏ 78

Divarda yazı

Daniel peyğəmbər dörd sirli sözü izah edir.

HEKAYƏ 79

Daniel şirlər quyusunda

Daniel ölüm hökmündən xəbəri olsa da, o, bundan qaçdımı?

HEKAYƏ 80

Allahın xalqı Babili tərk edir

Fars padşahı Kir Babili zəbt edəndə bir peyğəmbərlik yerinə yetmişdi, indi isə başqa biri icra olur.

HEKAYƏ 81

Xalq Allahın köməyinə güvənir

İsraillilər Allahın qanununa tabe olmaq üçün insan qanunlarını pozurdular. Allah onları xeyir-dualandırdı?

HEKAYƏ 82

Mordokay və Ester

Məlikə Vaşti gözəl idi, ancaq padşah Axaşveroş məlikə olaraq onu Esterlə əvəz edir. Nə üçün?

HEKAYƏ 83

Yerusəlimin divarları

İşçilər divarları bərpa edə-edə nizə və qılınclarını gecə-gündüz əllərində hazır vəziyyətdə saxlamalıdırlar.

HEKAYƏ 84

Mələk Məryəmin yanına gəlir

O, Allahdan xəbər gətirir: Məryəm dünyaya uşaq gətirəcək və bu uşaq əbədi padşah olacaq.

HEKAYƏ 85

İsa tövlədə doğulur

Nə üçün gələcək padşah heyvanların qidalandığı yerdə doğulmalı idi?

HEKAYƏ 86

Ulduz yol göstərir

İsanı tapmağa münəccimlərə kim kömək etdi? Bu sualın cavabı sizi təəccübləndirəcək.

HEKAYƏ 87

Balaca İsa məbəddə

O hətta məbəddə təlim verən yaşlı kişiləri də heyrətləndirdi. Bəs necə?

HEKAYƏ 88

Yəhya İsanı vəftiz edir

Yəhya günahkar insanları vəftiz edirdi, İsa isə heç vaxt günah etməmişdi. Bəs onda niyə Yəhya İsanı vəftiz edir?

HEKAYƏ 89

İsa məbədi təmizləyir

Məhəbbət onun qəzəblənməsinə səbəb oldu.

HEKAYƏ 90

Quyu başında qadınla söhbət

İsanın təklif etdiyi su qadının susuzluğunu birdəfəlik necə yatızdıra bilərdi?

HEKAYƏ 91

İsa dağda öyrədir

Onun Dağüstü təbliğində söylədiyi və öz dəyərini itirməyən hikmətli sözlərindən dərs götür.

HEKAYƏ 92

İsa ölüləri dirildir

Allahın gücü vasitəsilə İsa iki sadə söz deyərək Yairin qızını dirildir.

HEKAYƏ 93

İsa camaatı doyurur

Min nəfəri doyurmaqla İsa nəyi göstərdi?

HEKAYƏ 94

İsa uşaqları sevir

İsa həvarilərini öyrədirdi ki, onlar uşaqlar haqda nəinki çox şey öyrənməlidirlər, həmçinin onlardan nümunə götürməlidirlər.

HEKAYƏ 95

İsa hekayələrlə öyrədir

İsa Məsihin xeyirxah samariyalı haqda çəkdiyi məsəl onun ən çox istifadə etdiyi təlim üsuluna bariz nümunədir.

HEKAYƏ 96

İsa xəstələri sağaldır

İsa Məsih bu qədər möcüzə göstərməyin sayəsində nəyə nail olur?

HEKAYƏ 97

İsa Yerusəlimə padşah kimi girir

Böyük izdiham onu qarşılayır, ancaq buna sevinməyənlər də var.

HEKAYƏ 98

Zeytun dağında

İsa Məsihin dörd həvarisinə dediyi şeylər bizim günlərimizdə baş verir.

HEKAYƏ 99

Üst mərtəbədəki otaqda

Nəyə görə İsa peyğəmbər şagirdlərinə bu xüsusi yeməyi hər il yeməyi buyurur?

HEKAYƏ 100

İsa Getsamani bağında

Nəyə görə Yəhuda İsanı öpərək satır?

HEKAYƏ 101

İsanı öldürürlər

Dirəkdə ölüm ayağında olan İsa Cənnət haqda vəd verir.

HEKAYƏ 102

İsa sağdır

Mələk sərdabənin ağzındakı daşı qırağa yuvarlayır. Keşikçilər sərdabənin içinə baxanda çox təəccüblənirlər.

HEKAYƏ 103

İsa bağlı otağa girir

Nəyə görə İsa Məsih dirilib şagirdlərinin yanına gələndə onlar onu tanımır?

HEKAYƏ 104

İsa göyə qayıdır

İsa Məsih göyə qalxmazdan öncə şagirdlərinə son tapşırığını verir.

HEKAYƏ 105

Yerusəlimdə gözləyərkən

Nəyə görə İsa Məsih Pentikost günü şagirdlərinin üzərinə müqəddəs ruh tökür?

HEKAYƏ 106

Həbsxanadan azad edilirlər

Yəhudi din xadimləri həvarilərin təbliğ işinə mane olmaq üçün onları həbs edirlər. Amma Allah bunun çıxış yolunu bilir.

HEKAYƏ 108

Dəməşqə gedən yolda

Gur işıq və göydən gələn səs Şaulun həyatını tam dəyişir.

HEKAYƏ 109

Peter Korneliusun yanına gəlir

Allah hansısa milləti və ya xalqı o birisindən çox istəyir?

HEKAYƏ 110

Pavelin yeni köməkçisi Timotey

Timotey evindən ayrılıb Pavellə birgə möhtəşəm təbliğ səhayətinə çıxır.

HEKAYƏ 111

Yuxulayan oğlan

Eftik Pavelin ilk nitqi zamanı yuxuya getsə də, ikinci nitqi zamanı bu baş vermir. Pavelin dediyi bu iki nitq arasında əsil möcüzə baş verir.

HEKAYƏ 112

Gəmi qəzaya uğrayır

Gəmidəkilər ümidlərini itirən an Allahdan Pavelə xəbər nazil olur və onların ümidi yaranır.

HEKAYƏ 113

Pavel Romada

Pavel zindanda ola-ola həvari kimi öz işini necə həyata keçirə bilərdi?

HEKAYƏ 114

Nəhayət pisliyə son qoyulacaq

Nəyə görə Allah İsa Məsihin başçılığı altında olan ordusunu Har-Megidon müharibəsinə göndərir?

HEKAYƏ 115

Yer üzündə yeni Cənnət

Bir zamanlar insanlar yer üzündə cənnətdə yaşayıb və bu, yenidən olacaq.

HEKAYƏ 116

Əbədi yaşamaq üçün nə etməliyik?

Yehova Allahı və İsa peyğəmbəri tanımaq kifayətdir? Əgər kifayət deyilsə, onda daha nə lazımdır?

«Müqəddəs Kitab hekayələri» nəşrinin öyrənilməsi üçün suallar

Ayələr və suallar uşaqlara hər hekayədən tam fayda əldə etməyə kömək edəcək.