Kontentə keç

İkinci dərəcəli menyu

Mündəricatı göstər

Yehovanın Şahidləri

Azərbaycan

İsa peyğəmbər. Yol, həqiqət, həyat

 II BÖLMƏ

İsa peyğəmbər müjdəçilik işinə başlayır

«Budur bəşəriyyətin günahını yuyan allahın quzusu!» (Yəhya 1:29).

İsa peyğəmbər müjdəçilik işinə başlayır

BU BÖLMƏDƏ

FƏSİL 12

İsa peyğəmbər vəftiz olunur

Heç vaxt günah işləməyən İsa nəyə görə vəftiz olundu?

FƏSİL 13

Peyğəmbər sınaqlardan başıuca çıxır

İsanın sınaqları İblis haqda iki həqiqəti üzə çıxarır.

FƏSİL 14

Peyğəmbər özünə şagird toplayır

İsanın ilk altı şagirdini Məsihi tapdıqlarını nə əmin edir?

FƏSİL 15

Peyğəmbərin ilk möcüzəsi

İsa anasına bildirir ki, anası yox, Allah ona göstəriş verməlidir.

FƏSİL 16

İbadət uğrunda qeyrət

Qanunun Yerusəlimdə qurban gətirmək üçün insanlara heyvan almağa yol verdiyi halda, nəyə görə İsa Məsih məbəddəki alverçilərə hirslənir?

FƏSİL 17

İsa Məsih və Nikodem

Yenidən doğulmaq nə deməkdir?

FƏSİL 18

Yəhya kiçilir, Məsih böyüyür

Vəftizçi Yəhya paxıllıq etməsə də, onun şagirdləri paxıllıq edirlər.

FƏSİL 19

İsa peyğəmbər və səməriyyəli qadın

İsa heç kimə demədiyi məlumatı ona açır.