Kontentə keç

İkinci dərəcəli menyu

Mündəricatı göstər

Yehovanın Şahidləri

Azərbaycan

İsa peyğəmbər. Yol, həqiqət, həyat

İsa peyğəmbərin yaşadığı və təlim verdiyi ərazi

İsa peyğəmbərin yaşadığı və təlim verdiyi ərazi

Xəritədə göstərilir

 • FİNİKİYA

 • CƏLİLƏ

 • DEKAPOL

 • SƏMƏRİYYƏ

 • PEREYA

 • YƏHUDİYYƏ

 • Sidon

 • Sarfat

 • Sur

 • Dəməşq

 • Hərmun d.

 • Filipi Qeysəriyyəsi

 • Xorəzin

 • Beytsəyda

 • Kəfərnahum

 • Rafana

 • Qanə

 • Məcdən

 • Cəlilə dənizi

 • Gergesa

 • Təbəriyyə

 • Hippo(s)

 • Dion

 • Kanafa

 • Nasirə

 • Qadara

 • Abila

 • Nain

 • Skifopol (Beyt-Şəən)

 • Beytaniyyə? (İordanın o tayındakı)

 • Pella

 • Salim

 • Aynon

 • Sebaste (Səməriyyə)

 • Gerasa

 • Sixar

 • Qərizim d.

 • Yaqubun quyusu

 • İordan çayı

 • Arimatay

 • Əfraim

 • Filadelfiya (Rabbah)

 • Əriha

 • Rama

 • İmmas

 • Yerusəlim

 • Beytfəci

 • Beytaniyyə

 • Beytləhm

 • Həbrun

 • Yəhudiyyə çöllüyü

 • Şor dəniz(Ölü dəniz)

 • YERUSƏLİM ƏRAZİSİ

 • Rama

 • İmmas

 • Zeytun dağı

 • Yerusəlim

 • Beytfəci

 • Beytaniyyə

 • Beytləhm