Kontentə keç

İkinci dərəcəli menyu

Mündəricatı göstər

Yehovanın Şahidləri

Azərbaycan

İlahi müjdə

 DƏRS 9

Ailə səadəti

Ailə səadəti

1. Rəsmi nikah və ailə səadəti. Bunların arasında hansı bağlılıq var?

Xoş xəbərin mənbəyi olan Yehova Allah xoşbəxt Allahdır. O istəyir ki, bütün ailələr xoşbəxt olsun (1 Timutiyə 1:11). Nikahın banisi Odur. Rəsmi nikah ailə xoşbəxtliyi üçün zəruridir. Çünki nikah uşaqları boya-başa çatdırmaq üçün sağlam mühit yaradır. Məsihilər öz ölkələrinin nikah qeydiyyatı qanunlarına hörmətlə yanaşmalıdırlar. Luka 2:1, 4, 5 ayələrini oxuyun.

Allahın gözündə nikah necə olmalıdır? O istəyir ki, nikah telləri qırılmaz olsun. Yehova Allah tələb edir ki, ərlə arvad bir-birinə sadiq qalsın (İbranilərə 13:4). O, boşanmaya nifrət edir (Məlaki 2:16). Lakin tərəflərdən biri zina edərsə, xəyanətin qurbanı olan digər tərəf boşana bilər. İstəsə, başqası ilə ailə də qura bilər. Yehova buna icazə verir. Mətta 19:3—6, 9 ayələrini oxuyun.

2. Ərlə arvad bir-biri ilə necə rəftar etməlidir?

Yehova Allah kişi ilə qadını nikahda bir-birlərini tamamlamaq üçün yaradıb (Yaradılış 2:18). Ailənin başı ərdir. O, ailəsini dolandırmalı və arvad-uşağının Allaha yaxınlaşmasında təşəbbüskar olmalıdır. Ər öz arvadını canından artıq istəməlidir. Ərlə arvad bir-birini sevməli və hörmət göstərməlidir. Elə bir ər və ya arvad yoxdur ki, nöqsanı olmasın. Odur ki, ailənin xoşbəxtliyi üçün onlar bir-birini bağışlamağı öyrənməlidir. Efeslilərə 4:31, 32; 5:22, 33; 1 Butrus 3:7 ayələrini oxuyun.

3. Nikah xoşbəxt deyilsə, nə etməli?

Nikahınızda çətinliklər yarananda hər ikiniz onları məhəbbətlə yoluna qoymağa can atın (1 Korinflilərə 13:4, 5).  Nikahdaxili problemlərin həlli kimi Müqəddəs Kitab ayrılmağı tövsiyə etmir. 1 Korinflilərə 7:10—13 ayələrini oxuyun.

4. Allah uşaqlara nə arzulayır?

Uşaqlar, Yehova Allah sizin xoşbəxt olmağınızı arzulayır. Gənclik çağlarınızın xoş keçməsi üçün O, gözəl nəsihətlər verir. O istəyir ki, siz valideynlərinizə qulaq asasınız, onların həyat təcrübəsindən, bilik və bacarıqlarından bəhrələnəsiniz (Koloslulara 3:20). Yehova Allah həmçinin istəyir ki, siz uşaqlar Ona xoş olan işlər görəsiniz. Bu, sizə sonsuz xoşbəxtlik gətirəcək. Vaiz 11:9—12:1; Mətta 19:13—15; 21:15, 16 ayələrini oxuyun.

5. Uşaqların xoşbəxtliyi üçün nə lazımdır?

Övladının əsil xoşbəxtliyini istəyən valideyn onun maddi rifahı üçün çalışmaqla yanaşı ona Allah haqqında bilik verməli, Allahı sevməyi öyrətməlidir (1 Timutiyə 5:8; Efeslilərə 6:4). Uşaq siz valideynlərin Allahı səmimi-qəlbdən sevdiyinizi görəndə bu, ona böyük təsir bağışlayır. Allahın Kəlamına əsaslanan tərbiyə uşağın zehnini düzgün inkişaf etdirir. Qanunun təkrarı 6:4—7; Məsəllər 22:6 ayələrini oxuyun.

Uşağı ruhlandıranda və tərifləyəndə o, qol-qanad açır. Eyni zamanda uşağa tərbiyə və nəsihət lazımdır, bu, onu pis əməllərdən qoruyacaq (Məsəllər 22:15). Amma valideyn övladına qarşı kobud və qəddar olmamalıdır. Koloslulara 3:21 ayəsini oxuyun.

Yehovanın Şahidləri valideynlərə və uşaqlara kömək etmək üçün Allahın Kəlamına əsaslanan bir neçə kitab nəşr etmişlər. Zəbur 19:7, 11 ayələrini oxuyun.

Əlavə məlumat

XOŞBƏXT AİLƏM

Ailənizin xoşbəxtliyi üçün Allahın Kəlamına müraciət edin

İki sadə sual nikahınızı yaxşılaşdırmağa kömək edə bilər.

XOŞBƏXT AİLƏM

Problemləri necə həll etməli?

Düzgün yanaşma tərzindən nikahın möhkəm və xoşbəxt olması, yaxud zəif və bədbəxt olması asılıdır.