Kontentə keç

İkinci dərəcəli menyu

Yehovanın Şahidləri

Azərbaycan

Dünya kimin əlindədir?

Dünya kimin əlindədir?

Necə fikirləşirsiniz...

  • Allahın?

  • insanların?

  • Şeytanın?

 MÜQƏDDƏS KİTABDA NƏ DEYİLİR?

«Bütün dünya... Şəririn əlindədir» (İncil, 1 Yəhya 5:19).

«Allahın Oğlu məhz İblisin işlərini dağıtmaq üçün gəlmişdi» (İncil, 1 Yəhya 3:8).

BU SİZİN ÜÇÜN NƏ MƏNA KƏSB EDİR?

Dünyadakı problemlərin əsil səbəbini öyrənəcəksiniz (İncil, Vəhy 12:12).

Yer üzündə vəziyyətin tamamilə yaxşılaşacağına inanmağa əsasınız olacaq (İncil, 1 Yəhya 2:17).

 MÜQƏDDƏS KİTABDA DEYİLƏNLƏRƏ İNANMAQ OLARMI?

Bəli, olar, ən azı üç səbəbə görə:

  • Şeytanın hakimiyyəti devriləcək. Yehova Allah Şeytanın bəşəriyyət üzərində hökmranlığına son qoymaq niyyətindədir. O, İblisi məhv edəcəyini və onun vurduğu bütün zərəri aradan qaldıracağını vəd edir (İncil, İbranilərə 2:14).

  • Dünyanı idarə etmək işini Allah İsa Məsihə tapşırıb. İsa Məsih hal-hazırda bəşəriyyəti idarə edən qəddar, xudbin Şeytan İblisdən tamamilə fərqlənir. Allah vəd verib ki, Məsih idarə edəcəyi dövrdə «fağır-füqəranın halına acıyacaq... canlarını zülmdən, zorakılıqdan qurtaracaq» (Zəbur 72:13, 14).

  • Allah yalan danışmır. Müqəddəs Kitabda açıq-aydın deyilir ki, Allahın «yalan danışması mümkün» deyil (İncil, İbranilərə 6:18). Yehova Allah nəsə vəd edəndə onu artıq yerinə yetmiş hesab etmək olar! (Peyğəmbərlərin kitabı, Əşiya 55:10, 11). «Bu dünyanın hökmdarı devriləcək» (İncil, Yəhya 12:31).

 DÜŞÜNÜN

Bu dünyanın indiki hökmdarı devriləndən sonra yer üzündə vəziyyət necə olacaq?

Bu sualın cavabı Müqəddəs Kitabın aşağıdakı ayələrində yazılıb: ZƏBUR 37:10, 11; VƏHY 21:3, 4

Əlavə məlumat

İLAHİ MÜJDƏ

Allahın bəşəriyyət üçün niyyəti

Müqəddəs Kitabda Allahın yeri nə üçün yaratdığı, əzabların nə vaxt bitəcəyi, gələcəkdə yer üzündə olacaq dəyişikliklər və orada yaşayacaq insanlar haqda bəhs olunur.