Kontentə keç

İkinci dərəcəli menyu

Mündəricatı göstər

Yehovanın Şahidləri

Azərbaycan

Yehovanın Şahidlərinin illik fəaliyyəti 2016

Ümumi hesabat 2015

Ümumi hesabat 2015
 • Yehovanın Şahidlərinin filialları: 89

 • Hesabat verən ölkə və ərazilərin sayı: 240

 • Yığıncaqların sayı: 118 016

 • Anma mərasiminə gələnlərin sayı: 19 862 783

 • Simvollardan qəbul edənlərin sayı: 15 177

 • Təbliğçilərin ən yüksək sayı: 8 220 105

 • Təbliğçilərin aylıq orta sayı: 7 987 279

 • 2014-cü ilə nisbətən olan artım (faizlə): 1,5

 • Vəftiz olanların sayı: 260 273

 • Köməkçi öncüllərin aylıq orta sayı: 443 504

 • Öncüllərin aylıq orta sayı: 1 135 210

 • Təbliğə sərf olunan saatların miqdarı: 1 933 473 727

 • Müqəddəs Kitabı öyrənənlərin aylıq orta sayı: 9 708 968

Xüsusi öncüllərin, xüsusi təyinatlı müjdəçilərin və səyyar nəzarətçilərinin təyinatlarını icra etmələri üçün Yehovanın Şahidləri 2015-ci xidmət ili ərzində təxminən 236 milyon dollar xərcləyiblər.

Yehovanın Şahidlərinin filiallarında ümumilikdə 26 011 nəfər xidmət edir. Onların hamısı Yehovanın Şahidlərinin Xüsusi Tammüddətli Xidmətçilərinin Ümumdünya Ordeninin üzvləridirlər.