Kontentə keç

İkinci dərəcəli menyu

Mündəricatı göstər

Yehovanın Şahidləri

Azərbaycan

İman örnəkləri

Müqəddəs Kitabda adları çəkilən iman örnəkləri haqqında oxumaq bizə nədə kömək edə bilər?

Zaman xətti

Zaman xətti və xəritələr sizə Müqəddəs Kitabda adları çəkilən mömin insanların nə vaxt və harada yaşadığını təsəvvür etməyə kömək edəcək.

Rəhbərlik Şurasının məktubu

Rəhbərlik Şurası hər kəsi bu kitabı şəxsən və ailəliklə mütaliə etməyə təşviq edir.

Ön söz

Müqəddəs Kitada çoxlu mömin kişi və qadınların həyat hekayələri yer alır. Biz onlardan nə öyrənə bilərik?

HABİL

Ölsə də, indiyədək danışır

Habil haqqında Müqəddəs Kitabda çox az yazılsa da, onun haqqında və imanı barədə nə öyrənə bilərik?

NUH

O, Allahın yolu ilə gedirdi

Nuh peyğəmbərə və həyat yoldaşına uşaqlarını böyütmək nəyə görə çətin olub? Gəmini tikməkləri onların imanı haqqında nə deyir?

İBRAHİM

«İman gətirənlərin atası»

İbrahim peyğəmbərin imanlı insan olduğu nə görünür? Hansı sahələrdə İbrahim peyğəmbərin imanını örnək götürə bilərsiniz?

RUT

«Sən hara getsən, mən də ora gedəcəyəm»

Nəyə görə Rut ailəsini və doğma yurdunu qoyub getməyə hazır idi? Nəyə görə Yehova Allah Rutdan razı idi?

RUT

«Ləyaqətli qadın»

Why is Ruth and Boaz’ marriage significant? What can we learn from Ruth and Naomi about family?

HƏNNƏ

O, ürəyini Allaha boşaltdı

Hənnənin Yehova Allaha imanı çıxılmaz kimi görünən vəziyyətdə ona kömək etdi.

İŞMUİL

O, «Yehovanın önündə böyüyürdü»

İşmuilin uşaqlıq dövründə qeyri-adi olan idi? Onun məbədddə böyüməyi güclü imana sahib olmasına necə təsir etmişdi?

İŞMUİL

O, məyusluğa qapılmadı

Hər birimiz imanımızı sınağa çəkən çətinliklərlə üzləşirik, məyusluğa qapılırıq. İşmuil peyğəmbərin dözümündən nə öyrənə bilərik?

ABİQAYİL

O, ağılla hərəkət etdi

Abiqayil ailədəki çətinlikləri necə həll edirdi və biz ondan nə öyrənirik?

İLYAS

O, pak ibadətin keşiyində dururdu

Müqəddəs Kitabda yazılanlarla razılaşmayanda İlyas peyğəmbəri necə təqlid edə bilərik?

İLYAS

O, gözdə-qulaqda idi

İlyas peyğəmbərin Yehovanın vədinin yerinə yetəcəyini gözlədiyi müddətdə duaya önəm verdiyi nədən görünür?

İLYAS

Allah ona ürək-dirək verdi

İlyas peyğəmbərin pərişan olmasına, hətta özünə ölüm diləməsinə nə səbəb olmuşdu?

YUNUS

O, səhvlərindən dərs aldı

Yunusun qorxub tapşırıqdan boyun qaçırdığını nəyə görə başa düşmək olar? Yunusun əhvalatından Yehovanın səbirli və mərhəmətli olması barədə çox şey öyrənirik.

YUNUS

O, mərhəmətli olmağı öyrəndi

Yunusun əhvalatı ürəyimizi yoxlamağa necə kömək edir?

ƏSTƏR

O, Allahın xalqının müdafiəsinə qalxdı

Əstər kimi fədakar məhəbbət göstərmək üçün iman və cəsarət gərəkdir.

Əstər

O, ağılla, cəsarətlə və fədakarcasına davrandı

Əstər Yehova Allahın və xalqının uğrunda necə fadakarlıq göstərdi?

MƏRYƏM

«Mən Yehovanın quluyam!»

Məryəmin Cəbrayıl mələyə verdiyi cavab onun imanı haqqında nə deyir? Məryəm daha hansı gözəl keyfiyyətlər əks etdirmişdi?

MƏRYƏM

O, eşitdiklərinin mənası üzərində düşünürdü

Beytləhmdə baş verənlər Məryəmin Yehova Allahın vədlərinə imanını möhkəmləndirir.

YUSİF

O, yaxşı ər, yaxşı ata idi

Yusif ailəsini qorumaq üçün nə etdi? Nəyə görə o, Məryəmlə İsanı Misirə apardı?

MARTA

«İnanıram»

Hətta dərdli vaxtında belə, Marta güclü iman sahibi olduğunu necə göstərdi?

BUTRUS

O, qorxu və şübhə ilə mübarizə aparırdı

Şübhə çox güclü hissdir. O, insanın imanını məhv edə bilər. Amma Butrus şübhə və qorxuya qalib gəlib İsanın ardınca getdi.

BUTRUS

O, sınaqlar zamanı sadiq qaldı

Butrusun imanı və sədaqəti ona İsanın məzəmmətini qəbul etməyə necə kömək etdi?

BUTRUS

O, Ağasından bağışlamağı öyrəndi

İsa Butrusa bağışlamaqla bağlı nəyi öyrətdi? O, Butrusu bağışladığını necə göstərdi?

Yekun

İmanınızı möhkəmləndirmək və ümidinizi canlı saxlamaq üçün nə edə bilərsiniz?