Parametrlərin təyini

Dili seçin

İkinci dərəcəli menyu

Mündəricatı göstər

Kontentə keç

Yehovanın Şahidləri

Azərbaycan

Övladlarımızı öyrədək

 DƏRS 14

Dünyanı idarə edəcək hökumət

Dünyanı idarə edəcək hökumət

Bilirsən, söhbət hansı hökumətdən gedir? ~ Bəli, yer üzünü yenidən cənnətə çevirəcək Allahın Padşahlığından. Sən bu Padşahlıq barədə daha çox öyrənmək istəyirsən? ~

Hər bir hökumətin padşahı var. Hər bir padşah öz ölkəsində yaşayan insanlara rəhbərlik edir. Bəs, Allahın Padşahlığının Padşahı kimdir? ~ Bu, İsa Məsihdir. O, göydə yaşayır və tezliklə bütün insanların Padşahı olacaq! Necə fikirləşirsən, İsa bütün dünyanı idarə edəndə insanlar xoşbəxt olacaq? ~

Nəyə görə Cənnəti səbirsizliklə gözləyirsən?

Biz çox xoşbəxt olacağıq! Cənnətdə insanlar dalaşmayacaq və bir daha müharibələr olmayacaq. Hamı bir-birini sevəcək. Heç kim xəstələnməyəcək və ölməyəcək. Korlar görəcək, karlar eşidəcək, axsaqlar qaçacaq və hoppanacaqlar. Aclıq olmayacaq. Heyvanlar bir-biri ilə və bizimlə dost olacaqlar. Ölənlər diriləcəklər. Bu broşürada adları çəkilən Rəbiqə, Rahab, İlyas və Davud kimi kişi və qadınlar da dirildiləcəklər! Sən bu insanlarla tanış olmaq istəyərdin? ~

 Yehova səni sevir və istəyir ki, sən xoşbəxt olasan. Əgər sən Yehova haqda öyrənməyə davam etsən və Ona tabe olsan, onda gözəl cənnətdə əbədiyyən yaşayacaqsan! Sən bunu istəyirsən? ~

Əlavə məlumat

Müqəddəs Kitab hekayələri— Ön söz

Dünyanın ən möhtəşəm kitabı olan Müqəddəs Kitabdan olmuş əhvalatlar yaradılışdan bəri dünya tarixindən bəhs edir.