Parametrlərin təyini

Dili seçin

İkinci dərəcəli menyu

Mündəricatı göstər

Kontentə keç

Yehovanın Şahidləri

Azərbaycan

GÖZƏTÇİ QÜLLƏSİ № 1, 2017

Ön söz

Ön söz

Necə Fikirləşirsiniz?

Müqəddəs Kitabdakı məsləhətlər müasir dövr üçün yararlıdır, yoxsa onlar artıq köhnəlib? Orada yazılıb: «Müqəddəs Yazılardakı hər kəlmə Allahdandır» (2 Timutiyə 3:16, 17).

«Gözətçi Qülləsi» jurnalının bu sayında Müqəddəs Kitabdakı məsləhətlərin nə qədər hikmətli olduğu göstərilir və onu oxumağa dair məsləhətlər verilir.