Kontentə keç

İkinci dərəcəli menyu

Mündəricatı göstər

Yehovanın Şahidləri

Azərbaycan

GÖZƏTÇİ QÜLLƏSİ (TƏLİM NƏŞRİ) sentyabr 2014

Bu sayda 2014-cü il oktyabrın 27-dən noyabrın 30-na kimi araşdırılacaq təlim məqalələri yerləşir.

Bəs sən can atırsan?

Bunu düzgün üsulla necə edə bilərsən?

Həqiqətdə olduğuna əminsən? Nəyə görə?

Bu məqalədə bir çoxlarının nə üçün Yehovanın Şahidlərinin həqiqətdə olduğuna inanmalarının bəzi səbəbləri yazılıb. Həmçinin Şahidləri həqiqətdə olduqlarına nəyin əmin etdiyini araşdıracağıq.

Əzab-əziyyətlərə rəğmən, Allaha sədaqətlə xidmət et

Şeytan dünyasında yaşadığımız üçün hər birimiz əzab-əziyyətlərlə üzləşirik. Şeytanın hücumlarından bəziləri hansılardır? Biz özümüzü onlara necə hazırlaya bilərik?

Valideynlər, uşaqlarınızın qayğısına qalın

Valideynlər uşaqlarını «Yehovanın verdiyi tərbiyə və öyüd-nəsihətlə» böyütmək məsuliyyəti daşıyır (Efeslilərə 6:4). Bu məqalədə valideynlərin uşaqlarının qayğısına qalması və onlara Yehovanı sevməyə kömək etməsi üçün üç üsul müzakirə edilir.

Oxucuların sualları

Müqəddəs Kitabda Məzmur 37:25 və Matta 6:33 ayələrində deyilən sözlər o deməkdirmi ki, Yehova məsihçinin ac qalmasına heç vaxt yol verməz?

Sonuncu düşmən olan ölüm məhv ediləcək

Ölüm və buna aparan digər şeylər dəhşətli əzablara səbəb olur. İnsanlar nə üçün ölür? «Sonuncu düşmən... [ölüm]» necə məhv ediləcək? (1 Korinflilərə 15:26). Cavabların Yehovanın ədalətini, müdrikliyini, xüsusilə də, məhəbbətini necə göstərdiyinə diqqət yetir.

Tammüddətli xidmətçiləri yaddan çıxarmayın

Yehovanın bir çox xidmətçiləri tammüddətli xidmətdə zəhmət çəkirlər. Onların «imandan doğan» işlərini və «məhəbbətlə [çəkdikləri] zəhmət»i necə yadda saxlaya bilərik? (1 Saloniklilərə 1:3).