Parametrlərin təyini

Dili seçin

İkinci dərəcəli menyu

Mündəricatı göstər

Kontentə keç

Yehovanın Şahidləri

Azərbaycan

OYANIN! YANVAR 2015

 ÜZ QABIĞINDA

Həyat necə əmələ gəlib?

Həyat necə əmələ gəlib?

Növbəti cümləni necə tamamlayardınız?

HƏYAT NƏTİCƏSİNDƏ ƏMƏLƏ GƏLİB.

  1. TƏKAMÜL

  2. YARADILIŞ

DÜŞÜNƏ bilərsiniz ki, elmə üstünlük verən adam A variantını, dinə üstünlük verən isə B variantını seçəcək.

Amma həmişə belə olmur.

Kanadanın Makmaster universitetinin biologiya elmi üzrə professoru Rama Sainq deyir: «Təkamül nəzəriyyəsinə yalnız dini fundamentalistlər yox, həmçinin əhalinin ziyalı təbəqəsi də qarşı çıxır».

Entomologiya üzrə professor Jerard Hertelin nümunəsinə nəzər salaq. Onun oxuduğu kollecdə təkamül nəzəriyyəsi keçirilirdi. O bölüşür: «İmtahanlar zamanı professorları qane edəcək cavablar verirdim, amma əslində dediklərimə inanmırdım».

Nəyə görə elmə üstünlük verən insanlar belə, həyatın təkamül nəticəsində əmələ gəldiyini qəbul etmirlər? Bu suala cavab vermək üçün gəlin ilk öncə tədqiqatçıları çıxılmaz vəziyyətdə qoyan iki sualı nəzərdən keçirək: 1) Həyat necə əmələ gəlməyə başlayıb? 2) Canlılar necə inkişaf edib?