Kontentə keç

İkinci dərəcəli menyu

Mündəricatı göstər

Yehovanın Şahidləri

Azərbaycan

GÖZƏTÇİ QÜLLƏSİ (TƏLİM NƏŞRİ) iyul 2016

Bu sayda 2016-cı il avqustun 29-dan sentyabrın 25-dək araşdırılacaq təlim məqalələri yerləşir.

Xidmətə hazır könüllülər. Qanada

Təbliğçilərə tələbat olan yerlərə köçənlərin çətinliklərlə yanaşı mükafatları da boldur.

Padşahlığı hər şeydən üstün tutun

İsa Məsih izah etdi ki, nəyə görə istəklərimizi idarə etməliyik.

Nəyə görə oyaq qalmalıyıq?

Ehtiyatlı olmasaq, üç şey bizi ruhani yuxuya verə bilər.

«Qorxma! Sənə kömək edəcəyəm»

Yehova çətinliklər zamanı sizə dayaq olan Dostdur.

Lütfünə görə Allaha minnətdarıq

Yehovanın bəşəriyyətə göstərdiyi ən böyük lütf hansıdır?

Allahın lütfü barəsindəki müjdəni təbliğ edin

Nəyə görə demək olar ki, Padşahlıq haqqında müjdə Allahın lütfündən xəbər verir?

Oxucuların sualları

«Hizqiyal» kitabının 37-ci fəslindəki iki çubuğun birləşməsi nəyi təmsil edir?