Kontentə keç

İkinci dərəcəli menyu

Mündəricatı göstər

Yehovanın Şahidləri

Azərbaycan

Gözətçi qülləsi  |  № 2, 2016

İblis kimdir və ya nədir?

İblis kimdir və ya nədir?

İblis kimdir və ya nədir?

SİZCƏ...

  • Ruhani varlıqdır?

  • İnsanın daxilində olan pislikdir?

  • İnsanların uydurmasıdır?

MÜQƏDDƏS KİTABDA DEYİLİR:

İblis İsa Məsihlə danışıb və onu imtahana çəkib (Mətta 4:1—4). Beləcə, İblis nə insanların uydurmasıdır, nə də insanın daxilindəki pislikdir. O, şər ruhani varlıqdır.

MÜQƏDDƏS KİTABDA DAHA NƏ DEYİLİR?

  • İblis əvvəllər müqəddəs mələk olub, amma o, «həqiqətə bağlı qalmadı» (Yəhya 8:44). O, yalançı oldu və Allaha qarşı üsyan qaldırdı.

  • Başqa mələklər də Şeytanın üsyanına qoşuldular (Vəhy 12:9).

  • İblis öz varlığını insanlardan gizlətmək üçün onların zehnini kor edib (2 Korinflilərə 4:4).

Bəs İblis insanlara təsir edə bilər?

BƏZİ İNSANLAR İNANIR Kİ, İblis heç kimə təsir edə bilməz. Ancaq digərləri onların içinə cin girəcəyindən qorxurlar. Bəs siz necə fikirləşirsiniz?

MÜQƏDDƏS KİTABDA DEYİLİR:

«Bütün dünya... Şəririn əlindədir» (1 Yəhya 5:19). İblis bəşəriyyətə böyük təsir göstərir. Ancaq hamıya bir-bir nəzarət etmir.

MÜQƏDDƏS KİTABDA DAHA NƏ DEYİLİR?

  • İblis təsirini gücləndirmək üçün yalana əl atır (2 Korinflilərə 11:14).

  • Cinlər bəzən insanları nəzarətdə saxlayır (Mətta 12:22).

  • Allahın köməyi ilə, siz İblisə müqavimət göstərə bilərsiniz (Yaqub 4:7).

Ətraflı məlumat üçün Yehovanın Şahidləri tərəfindən dərc olunan əsas dərs vəsaitinin 10-cu fəslinə baxın

Həmçinin www.jw.org/az-latn saytında tapa bilərsiniz

Əlavə məlumat

MÜQƏDDƏS YAZILARA AİD SUALLARA CAVAB

Cinlər varmı?

Cinlər kimlərdir? Onlar haradan peyda olublar?

İLAHİ MÜJDƏ

Nə üçün Allah pisliyə və zülmə son qoymur?

Pislik haradan başlayıb? Nə üçün Allah bu vaxtadək əzablara son qoymayıb? Pisliklərin sonu nə vaxtsa gələcəkmi? Pisliklərə nə vaxtsa son qoyulacaq?