Etiqadını inkişaf etdirməyə və onu müdafiə etməyə dair rəhbərlik.