Bu çalışma vərəqi sənə yeni dil öyrənərkən plan qurmağa kömək edəcək.