Yonatan və Davudun gözəl nümunəsi. Yüklə, Müqəddəs Kitabdan hadisəni oxu və gözünün önündə canlandır!