Barukdan nümunə götür. Bu tapşırığı yüklə, hadisəni Müqəddəs Kitabdan oxu və canlandır.