Kontentə keç

Dərs 1: Ata-ananın sözünə qulaq as

Dərs 1: Ata-ananın sözünə qulaq as

Nəyə görə ata-ananın sözünə qulaq asmalısan? Gör Emin bu haqda hansı vacib dərsi öyrənir.