Kontentə keç

İkinci dərəcəli menyu

Yehovanın Şahidləri

Azərbaycan

Müqəddəs Kitabın bölmələrini öyrən. III hissə

Müqəddəs Kitabın bölmələrini öyrənməyə cəhd göstər. Gəl İncildəki bölmələrin adını öyrənək.

Həmçinin bax

YEHOVANIN DOSTU OL

Müqəddəs Kitabın bölmələrini öyrən. I hissə

Tövratın Yaradılışdan Əşiyaya kimi bölmələrini ardıcıllıqla öyrən.

YEHOVANIN DOSTU OL

Müqəddəs Kitab bölmələrini öyrən. II hissə

Tövratın Ərəmyadan Məlakiyə kimi kitablarını ardıcıllıqla öyrən.

YEHOVANIN DOSTU OL

Müqəddəs Kitabın bölmələrini öyrən. III hissə

İncilin Məttadan Vəhyə qədər olan bölmələrini öyrən.