Kontentə keç

Yehovanın Şahidləri

Dili seçin Azərbaycan

Müqəddəs Kitabın bölmələrini öyrən. I hissə

Müqəddəs Kitab bölmələrini yadda saxlamağa cəhd göstər. Gəl Tövratdakı bəzi kitablardan başlayaq.

Həmçinin bax

YEHOVANIN DOSTU OL

Müqəddəs Kitabın bölmələrini öyrən. I hissə

Tövratın Yaradılışdan Əşiyaya kimi bölmələrini ardıcıllıqla öyrən.

YEHOVANIN DOSTU OL

Müqəddəs Kitab bölmələrini öyrən. II hissə

Tövratın Ərəmyadan Məlakiyə kimi kitablarını ardıcıllıqla öyrən.

YEHOVANIN DOSTU OL

Müqəddəs Kitabın bölmələrini öyrən. III hissə

İncilin Məttadan Vəhyə qədər olan bölmələrini öyrən.