İsa Məsih sədaqətli və həqiqi şahid adlanır. Gəlin baxaq nəyə görə.