Kontentə keç

Ad günü keçirmək olar?

Ad günü keçirmək olar?

Biz nəyə görə ad günü keçirmirik? Gəl bu barədə öyrənək və görək bunu başqalarına necə izah edə bilərik?