Kontentə keç

Müqəddəs Kitabın bölmələrini öyrən. I hissə

Müqəddəs Kitabın bölmələrini öyrən. I hissə

Tövratdakı bəzi bölmələrin adını yadda saxlamaq üçün onları təkrarla.

Həmçinin bax

YEHOVANIN DOSTU OL (TAPŞIRIQLAR)

Müqəddəs Kitabın bölmələrini öyrən. I hissə

Bu kartlar vasitəsilə Tövratdakı Yaradılışdan Əşiyaya qədər olan kitabların adlarını yadda saxlamağa çalış.