Kontentə keç

BİLİYİNİ ARTIR

Yaqubun oğulları. Mən kiməm?

Bu tapşırığı yüklə və Yaqubun hansı üç oğlundan söhbət getdiyini tapmağa çalış.