Ailə və yığıncaq üzvlərinin səni necə qüvvətləndirə biləcəyini nəzərdən keçir.